అమ్మ ఒక్క సెక్స్ బాంబ్ – Part 2

అమ్మ: అంటే పద్మజ లంజె పొడున ఫోన్ చేస్తే ఎతలేదు

(పద్మజ మా అమ్మ బెస్ట్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కాలేజీ నుండి మా అమ్మ కానా పేద బోకు ముండ దాని మోకామ్ దాని షేపులూ చూసి చెపేయొచ్చు అది అంత పేద బొకో అని)

పదు: ఉరుకోవే నీకు తెలీదా పొదున వాసు ఉంటాడు అని అమ్మ: ని పని బాగుంది పొదున రంకు మొగుడు వాసు రాత్రి ని మొగుడు అవనే వాసు అలా ఉన్నాడు కలసి చాలా రోజులు ఐనది పదు: వాడికేంటి రోజుకి ఒక కొత్త పుకుతో ఎంజాయ్ చేస్తూ బాగానే ఉన్నాడు అమ్మ: నీకు ఒక విషయం చేపలే పొదున నేను సూర్య జనరల్ బజార్ కి వెళమే అక్కడ ఒక కురాడు తాగిలాడు వాడు మార్కెట్ లొనే న సల్లు పిసుకుతూ ఉన్నాడు ఎక్కడ సూర్య చూస్తాడేమో అని చల్ల బయ పడను

మెలిగా న వెనుక ర అని చెవిలో చెప్తే వెలను ఒక గాలిలో ఎవరు లేరు నేను వాడి వెనకాలే వెలగనే వాడు నన్ను ఒంగో బెటగి న చీర పయికి ఎత్తి తోపు తోసడె బాబు తట్టుకోలేక పోయానే వాడి మోడ్డ దాదాపు ఒక 12 ఇంచులు ఉంటుంది కానీ ఒక 10గదులు గుది నా పుకులోనే కార్చేసాడే ఎదవ సచినోడు పద్మజ: ఒసాయ్ బాగానే ఎంజాయ్ చేశావ్ గా ఇంకేంటి అమ్మ: ఆమె ఎంజాయి ఎదవ గాడు నాకు అసలు ఒక అరా గంటా ఆయన కావాలి కాదే 2 నిమిషాలలో కార్చేసాడే

పద్మజ: అంత పేద మోడ గాడ్ని ఎందుకు వదిలావే నేను ఐతేన అమ్మ:అపవే నాకు తెలీద వాడి నెంబర్ తీసుకున్న పద్మజ : నాకు తెలుసే నువు లంజేవి అని అవునే వాణి నువు వొస్తున్నావ్ కదా ఎలుండి అమ్మ: హ వొస్తానే బాబూ అసలే న పూకుకి సరైనమోడ లేక ఎండి పోతుంది పద్మజ: ని కోసం ఒక గిఫ్ట్ రెడి చేసానే అలుండి పొదునే వొచ్చే మా ఆయన కూడా ఊరు వెళ్తున్నాడు ఈ సారి ప్రోగ్రామ్ మా ఇంట్లోనే సరే నే ఉంటాను అని పెటేసింది పేటయాగానే అమ్మ nighty వేసుకొని హాల్ లోకి వొచ్చింది ఎర కన్నా నువు బయటికి వెళలేద లేదు అమ్మ వెళలని లేదు

సరే రేపు రాత్రికి నేను వైజాగ్ వెళ్తున్న నువు స్కూల్ అయిపోగానే ఇంటి పాటునే ఉండు అని ఫ్రిజ్ లో నుండి ఒక పేద వొంకాయ తీసి నాకు కానా బడకుండా బెడ్రూం లోకి వెలిపోయేంది వెళ్లి నేను మళ్ళీ కీ హోల్ నుండి చూస్తున ఎవరికో ఫోన్ చేసి మూలుగుతూ ఫోన్ మాట్లాడుతూ పూకులో వొంకాయ ని తోపుకుంటుంది నేను ఉనక్క వొంకాయ ఎందుకే అనుకున్న మనసులో ఇంకా నేను వెళ్లి సోఫా లో పడుకున్న ఒక అరగంటకు ఏదో చప్పుడు వినిపిస్తే లేచాను నాన్న ఎప్పుడు వొచ్చాడో తెలీదు కానీ బెదరూమ్ లో అమ్మ నాన్న గొడవ పడ్తున్నారు

నేను వెళ్తున్న అంతే ఇది ఫైనల్ అని అమ్మ బెడ్ రూమ్ లో నుండు బయటికి వొచ్చింది చిరాకు గా మొఖం పెటింది ఇంకా ముగ్గురం కాల్సి తింటునం నన్న కి ఎమ్ ఐనదిఓ తెలీదు కానీ రేపు సూర్య ని కూడా తీసుకొని వేళ్ళు లేదంటే వేలకు ఆనాడు నేను మనసులో చల్ల ఆనంద పడను అమ్మ: నను కోపంగా చూసింది ఎర రేపు అమ్మ తో వైజాగ్ వేళ్ళు ఆనాడు నాన్న నేను అమ్మ వైపు చూసా కోపంగా చూసింది నేను తినేసి న బెడ్రూం లో పడుకున్న అమ్మ వొచ్చి నా పక్కనే పడుకుంది న అదృష్టం ఈరోజు ఆయన అమ్మ ని నలిపేయల్లీ అనుకున్న

అనో రోజులుగా వైట్ చేస్తున్న అమ్మ ని వాటెస్కొని పడుకోవాలి అని అమ్మ పడుకుంది అని నేను మెలిగా అమ్మ నడుము పయిన చెయ్ వేసాను అమ్మ షెరీరం తాకగానే న ఒంట్లో కరెంటు పుటింది నేను మెలిగా అమ్మ దేగార్కి జార్జి న మోడ అమ్మ పిరికి ఆనించి మెలిగా వొత్తుతున న మోడ ఇంకా గటి పడింది అమ్మ నా వైపుకి తిరిగి నను అమ్మ గట్టిగా వాటెస్కొని పడుకుంది అమ్మ మనసు పూర్తిగా వాటేసుకుందో లేక నిద్రలో వాటేసుకుందో తెలీదు నాకు మాత్రం అమ్మ వొంటి వాసనకు మత్తు అకిపోయేంది న 6 ఇంచుల మోడ 7 ఇంచులు ఐనది అమ్మ నను వొదిలేసి దూరంగా జెరిగి ఒరేయ్ సూర్య లెగ్గు అంది నేను మత్తు నిద్రలో నుండి లేస్తున్నట్లు నటిస్తూ ఏంటమ్మా అన్నాను బాత్రూం కి వెళ్లి ర అంది కోపంగా మోకామ్ పెట్టి ఎందుకమ్మా వేళ్ళు అంది కోపంగా నేను ముందే నాకు అమ్మ అంటే భయం వెంటనే బాత్రూం లోకి వెళను వెళ్లి మోడ ఉపుదాం అనుకున్న కానీ అందుకు భయానికి మూడ్ పోయెంది నేను ఉచ్చ పోసి బయటికి వోచన్ను అమ్మ కన్నా ఐపోయేంద హ మమ్మీ ఐపోయేంది ర పడుకో

కన్నా రేపు మనం వైజాగ్ వెల్తునం మమ్మీ లవ్ యు మా ఆ స్కూల్ కి వెళలేక పోతున్న హాపీ గా వైజాగ్ లో ఎంజాయ్ చేదం వైజాగ్ వేలేది నేను ఎంజాయ్ చేయడానికి నువు కాదు అక్కడ నాకు చాలా పని ఉంది అక్కడ ఏమైనా ఏడవ వేషాలు వేసావో కళ్ళు ఈరకొడతా అర్థం అవుతుందా హుమ్ హమ్ కాదు నేను అలా చెబితే అలా వినాలి నాటకాలు చేసావో తెలుసుగా సరే అమ్మ నువు చెపినట్లే వింటాను ఆకడ నువు ఎమ్ చూసిన నాన్నకి చెప్పకూడదు వింటున్నావా సరే అమ్మ రేపు స్కూల్ కి వేలకు రేపు సాయంత్రమే మన ప్రయాణం అంది సరే అమ్మ అని అమ్మ భుజం పయిన తలా పెట్టి పడుకున్న నిద్ర లేచే సరికి అమ్మ పక్కన లేదు టైం చూస్తే మద్యనం 12 అవుతుంది

మెలిగా హాల్ లోకి వోచన్ను హాల్ లో సోఫా పాకాన అమ్మ నైటీ పాడి ఉంది ఇంకా ఒక షర్ట్ ఉంది ఎవరిదో అమ్మాఆఆ హువునువులు మూలుగులు విన్పిస్తున్నాయి గబా గబా అమ్మ వల మాస్టర్ బెడ్రూం దేగార్కి వెలను డోర్ ఓపెన్ ఏ ఉంది లోపల అమ్మ ఇంకా ….

.

అలా అమ్మ వల బెడ్రూం తలుపు సందులో నుంచి చూస్తున

అమ్మ బెడ్ కింద మొకల పయిన కూర్చొని ఒక ఇనుప గోటం లాంటి పేద మోడ చీకుతుంది వాడు అమ్మ జుట్టు పట్టుకుని వాడి మోడని అమ్మ నోట్లోకి తోస్తున్నాడు అపుడు చూసా అతని మోకామ్ ఇతను నిన్న జనరల్ బజార్ లో అమ్మ పిర్రలు సళ్ళు పిస్కిన వాడే నేను మెలిగా డోర్ కర్టెన్ వెనుక దకొని చూస్తున మేడం సాలు దెంగుతా మేడం అమ్మాఆఆ అంత గట్టిగా చికాకు మేడం చచ్చిపోతున అహ్హ

అమ్మ మెలిగా వాడి మోడ నోట్లో నుండి బయటికి తీసింది వమో పేద మొడ్ద ఇంచు మించు నదనికి డబల్ ఉంది ఒక 12 ఉండొచ్చు ఆమో సళ్ళు తరువాత ముందు నా పూకు సంగతి చూడు ర బాబు అని పయికి లేచి వాడ్ని పేడ్ పయికి తోసి వాడి మీదకి ఎక్కి వాడి మోకామ్ పయిన అంత కిస్ చేస్తూ మెలిగా వాడి మోడ పయిన కూర్చొని మోడ పూకులోకి తోపు కుంటుంది ఆమో aaaaa విజ్జు అమ్మాఆఆ అని మొత్తం పుకు లోకి తోపుకుంటుంది (అపుడు అర్థం ఐన్నది వాడి పెరు విజ్జు న కొత్త నన్న అని) అమ్మ మెలిగా వాడి మోడ పయిన ఊగుతూ అమ్మ అలా పెంచావ్ ర ఈ మోడని నా జీవితం లో ఇంత పెద్ద మోడ చూడడం ఇదే మొదటి సారి అమ్మాఉమ్మఆ ఒసేయ్ లంజె ఎంత టైట్ గా ఉంది ని పూకు ఆమె నా మోడ మండుతుందే బోకు ముండ మెలిగా దెంగవే నను

ఒరేయ్ విజ్జు న రాజా న రంకు మొగుడా ఈరోజు నుండి నువ్వే ర నా పూకుకి మొగుడివి అని వేగంగ ఊగుతుంది అలానే ఊగుతుంది వేగంగా తన సాలు తాను పిసుకుంటూ అమ్మా మ్మఅమ్మాఆఆ మెలిగానే నాకు ఆఖరికి వొచ్చింది అమ్మాఆఆ అమ్మాఆఆ కారిపోయిందే లంజాముండ అపవే మూసుకొని దెంగు అని అలానే ఊగుతుంది ఎదవ లంజ** చి మీ మొగలు అంత ఇంతేనా ఏదో ని మోడ పొడుగు చూసి నీకు పడిపోయి కానీ నువు ఇంత తోరగా కారుస్తావ్ అనుకోలేదు చి చి ఒసాయ్ ని అందం చూసి పాంట్ లొనే కారుతుందే ఎవరికి ఐన బాగానే వేసాను గా తోరగా అంటావ్ అమ్మ వాడి చత్తి పయనే వాలి పొఇంది

నాకు కనీసం అరగంట ఆయన కావాలి ర విజు వాణి నువు నాకు బాగా నచ్చవు వాని నువు ఒప్పుకుంటే రోజువొస్తానే నువు కూడా నాకు బాగా నచ్చవు విజు కానీ నువు న చెక్క మొగుడిలా ఇంత తోరగా కారుస్తే ఎలా విజు నీతో అని వాడి పైనుండి లేచి ఇపుడే వొస్తా ఉండు ని సంగతి చెప్తా నాకు ఎందుకో అనుమానం వొచ్చి నేను గబుక్కున సోఫా లో పడుకున్న అమ్మ నగ్నంగా బయటికి వొచ్చి నను చుని వెంటనే బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లి విజు చప్పుడు చేయకు న కొడుకు లేచాడు అని టవల్ ఒంటికి చుట్టుకొని బయటికి వొచ్చి ఎర కన్నా ఎపుడు లేచావ్ ఇపుడే మా అని నిద్ర మబు మోకామ్ పెట్టాను అమ్మ టవల్ తో న ముందు నుండే కిచెన్ లోకి వెలింది

అబ్బా ఎమ్ సొగసే నిది అమ్మా పిర్రలు అమ్మ సళ్ళు అమ్మ నిను ఎప్పటికైనా దెంగుతానే అనుకున్న మనసులో అమ్మ కిచెన్ లోకి వెళ్లి కాఫీ పెడుతూ సూర్య పాలు తగుతావ లేదు అమ్మ వొదు అమ్మ కిచ్చిన నుండి బైటికి చూస్తూ కన్నా ని బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లి బాటలు సర్దుకో నేను ఈలు శుభ్రం చేయాలి అమ్మ ని ఈబంది పెట్టడం ఇష్టం లేక సరే అమ్మ అని వెలిపోయి బయటికి చూస్తున అమ్మ టవల్ అక్కడే పడేసి

కప్ లో కాఫీ తీసుకొని బెడ్రూం లోకి వెళ్లి వాడి పకానా కూర్చొని వాడికి కాఫీ తగిపిస్తుంది వాడు అమ్మ సళ్ళు పిసుకుతూ కాఫీ తగుతున్నాడు కాఫీ తగాక అమ్మ హాండ్ బాగ్ లో నుండి ఏదో టాబ్లెట్ తీసి ఇదిగో విజు ఇది వేసుకో అంది ఏంటే ఇది వయాగ్రా వేసుకో ఒక గంట కాదు రెండూ గంటలు ఆపకుండా నను సుఖపెటు విజ్జు అమ్మని దేగార్కి లాగుకొని కసి లంజేవే ముండ అని టాబ్లెట్ తీసుకున్నాడు అపుడే అమ్మ కి ఫోన్ వొచ్చింది నా మొగుడికి పని పాట ఉండదు అని చిరాకు గా ఫోన్ ఎతిందీ చెప్పండి న: **

మీరు ఎపుడు అంతేగా ఏ పని సరిగా చేశారు ఛీఛీ న** అయితే ఇపుడు ఏంటీ నాన్నా*** ఏంటి ఇపుడా సరే అని ఫోన్ పెటేసి వాడి చేతిలో ఉన్న టాబ్లెట్ పాకాన పడేసి వాడ్ని అమ్మ వోలోకి లాగుకొని ముదులు పెడ్తుంది అసలు నాన్న ఎందుకు ఫోన్ చేసాడో అమ్మ టాబ్లెట్ ఎందుకు పడేసిందో అసలు అర్థం కాలేదు కామం తో కూకలగా దెంగులాడుతుంటే ఒక గంట షో ఎంజాయ్ చేస్తదం అనుకున్న న ఆశ నిరాశ చేశారు .
.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!