పిన్నిని దెంగాను – Part 1

హాయ్ నా పేరు కిరణ్. నేను TSK కు పెద్ద అభి మానిని నేను చాల stories చదివాను. అందుకే నా real యెక్స్పీరియం సును మీతో పాటు కలిసి పంచు కోవలని అను కుంటున్నాను. నేను కరీమ్నగర్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఉంటాను, నా age 24, హైట్ 5.7. మా పిన్ని age 32, హైత్ 5.2 పేరు శిరో మణి .

మా నాన్నా వాళ్ళ తమ్ముడి పెళ్ళం. నేను అతనిని చిన్నాన్న అని పిలుస్తాను. ఆమె చిన్నాన్నను పెళ్ళి చేసు కోని 14 యేళ్ళు అవుతుంది, ముగ్గురు పిల్లలు పెద్ద కుతురు 10, నెక్స్ట్ 8, తరు వాత 6 యేళ్ళు వయసు ఉంటారు. పిన్ని ముగ్గురు పిల్లల తల్లి ఐనా అలా కనిపించదు. వళ్ళు సళ్ళు చాల స్టి ఫ్లా ఉంటె చాల అందంగా, సెక్సీగా ఉంటుంది ఆ మెను చూస్తే ఎవరికైనా ఒక సారి దెంగాలని అని పిస్తుంది అలా ఉంటుంది.

మా చిన్నాన్న bussines man కి రాణా షాపుంది. ఒక రోజు నేను వాళ్ళ ఇంటి కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మె ఇంట్లో ఒక్కతే ఉంది. చిన్నాన్న షాపుకు వెళ్ళాడు, పిల్లలు స్టూలుకు వెళ్ళారు. నేను వెళ్ళేసరి కి పిన్ని ఇల్లు తుడుస్తోంది. నేను వెళ్ళి చైర్లో కుర్చున్నాను. చిన్నాన్న ఎటు వెళ్ళాడని అడి గాను షాపుకు వెళ్ళాడు అని చెప్పి వంగి ఇల్లు తుడు స్తోంది. ఆప్పుడు గ్రీన్ కలర్ సారీ కట్టు కుంది.

వంగి తుడుస్తోంటే ఆ మె చీర కొంగు పక్కకు జరిగి ఛైజ్ లో నుంచి రెండు సళ్ళు కనిపిస్తున్నా. ఛైజ్ లూ జ్ఞా ఉండడం వల్ల ఆమె సళ్ళు రెండు అటు ఇటు కదులుతున్నా. ఆ సీను చూడగానే నా మొడ్డ లేచి నిల బడింది. ఆ మె అలా తుడుస్తోనె నన్ను చూసి మళ్ళీ ఏం పట్టించు కోకుండా తన పని తను చేస్తోంది. నేను ఆ మె జాకెట్ వంకే చూస్తున్నాను దాంట్లోంచి అవి ఎప్పుడు బయట పదుదా మ అన్నాట్టు ఉన్నా.

ముచికలు క్లౌజ్ మీద నుండి బయట కు కని పిస్తున్నా. పిన్ని 5 నిమిషాల్లో ఇల్లు తుడవడం పూర్తి చేసింది. నేను వెళ్ళొస్తాను అని చెప్పేసి ఇంటి కి వచ్చాను. నా రూంకి వెళ్ళి పిన్నిని ఊహించు కోంటు HP కోట్టు కున్నాను. పిన్ని వాళ్ళ ఇంటి కి ఎప్పుడు వెళ్ళినా మస్త్ ఎక్స్పోజింగ్ చేస్తూ కనిపించేది. ఒక రోజు పిన్ని వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవ్వరు లేరు.

పిల్లలు దసరా శలవుల కి వాళ్ళ గ్రాండ్మా వాళ్ళ ఇంటి కి వెళ్ళారు. మా చిన్నాన్న బిజినెస్ పని మీద hyderabad వెళ్ళాడు రావడానికి రెండు రోజులు పడుతుంది. మద్యహ్నం 1:30 కు వాళ్ళ ఇంటి కి వెళ్ళాను అప్పుడు పిన్ని ఇంటి బయట నిలబడి పక్కింటి వాళ్ళ చిన్న బాబును ఎత్తు కోని ఉంది. అప్పుడు లైట్ స్కై బ్లూ కలర్ పిత్ వైట్ ఫ్లవర్స్ ఉన్న సరీ వెబ్ బ్రౌజ్ వేసు కోని ఉంది.

లోపల వెట్ బా వేసుకుంది.

ఛైజ్ పల్చగా ఉండటం వాళ్ళ లోపలి బా క్లియర్గా కనిపిస్తోంది. నేను వెళ్ళి పిన్నితో మాట్లాడుతున్నాను ఇంతలో కిరణ్ ఇవ్వాళ చిన్నాన వూరు వెళ్ళాడు నెట్ నేను ఒక్క దానినే పడు కోవాలి నువ్వు రాత్రి ఇక్కడే పడుకో అంది. నేను ఇంట్లో చెప్పేసి వస్తాను అని చెప్పాను. తరు వాత పిన్ని బాబును లెఫ్ట్ సైడ్ ఎత్తు కుంది.

నేను బాబును ఇవ్వ మన్నాను. నేను బాబును ఆమె చేతుల్లోంచి తీసొకుంటున్నప్పుడు నా ఎడ మ అర చేతి back saiD నుంచి ఆమె ఎడ మ సన్నును గట్టి గా రస్తో తీసికున్నాను అప్పుడు పిన్ని నన్ను ఒక లా చూ సింది తిదుతుందే మో అనుకోని ఆ మె దిక్కు చూడ కుండా సైడ్ నుంచి గ మని చాను. ఆమె కోపంగా కాకుండా అదో మాదిరి గా చూ సింది.

నాకు ఆ మె ది క్కు చూడలంటె భయం వేసింది బాబును పక్కన ఆంటీ కి ఇచ్చి వెళ్ళొస్తను అని చెప్పి ఇంటి కి వచ్చాను. కానీ నా మన సు అంతా ఎంటో గా ఉంది. నైట్ ఇంటి కి వెళ్తే ఎం అంటుందోనని. చిన్నాన్నాకు చెబుతుందె మోనని భయం వేసింది. నెట్ 8:00 కి ధైర్యం తెచ్చుకొని పిన్ని ఇంటి కి వెళ్ళాను.

ఇంట్లో పిన్ని ఒక్కతే ఉంది. చెర్లో కూర్చొని TV చూస్తోంది. అప్పుడు కూడా సేం చీర ఉంది కానీ లోపల బ్రా లేదు మధ్యహ్నం ఉన్న బ్రా ఎందుకు లేదు అని నాకు డౌట్ వచ్చింది. ఒక వేళ మధ్యహ్నం చే సినదాని కి టెంపై నా కోసం సళ్ళు క్లియర్గా క నబడాలని బా తీసేసి ఒక జాకెట్ వేసుకుందా అని అని పించింది. నాకు పిన్ని ని అలా చూసేసరికి నా వళ్ళు టెంషన్ తో చె మట్లు వచ్చా. నేను వెళ్ళి ఆమె పక్క చైర్లో కూర్చున్నాను.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!