ఎదురింటి మొగుడు పక్క లో ఎదురింటి పెళ్ళాం. మొదటి భాగం

*(ప్రెసెంట్)* రావు :ఏంటి రుక్కు . కళ్ళు ఏర్రబడై , రాత్రి ఎన్ని రౌండ్స్ వేశాడు ఏంటి ని మొగుడు. ఏపుడు వచ్చాడు అన్నటు . వచ్చి రాంగానే మొదలెట్టేసాడు ఏంటి. రుక్కు: ఉండవయ్య సమీ. పొడున్నే ఏడవ ఏటకరం నువ్వు నీ. అ నిన్నే వచ్చాడు. ఆలిసిపోయి ఒక రౌండ్ వేశాడు అంతే కార్చుకొని మంచం ఏకీసాడు.

రాత్రి అంతా కెలుకుంటు వున్న. ఇంకా దుల తీరలేదు అని నేనుంటే. నీ గోల ఏంటి ముందు నీళ్ళు పట్టుకో.

రావు: హ . హ .సరే. సరేలే . పైట జాగ్రత్త బోండాలు కనిపిస్తున్నాయి ఆశలే రోడ్డు. ఎంచేదం అన్న బాగోదు. అంటూ మాటలు ముగించి ఇంటికి చేరాను . *(నెల రోజుల ముందు)*

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ . నేను గోపాలరావు . నది అమలాపురం కి . ఆనుకొని వున్న ఓ పల్లటూరు. ఈ కదా లో నేను మొదటి నుండి ఎలా తనని నా దనిగా చేస్కున్ననో పూర్తి వివరంగా రస్తుతున్న . కాబట్టి సెక్స్ పార్ట్ కి డై రెక్ట్ గ పోకుండా రాస్తున్న కొచెం ఓపికతో చదవండి. కోనసీమ ఆనగ నే గుర్తు వచ్చేవి కొబ్బరి తొట్లు, పోళం గట్లు, పచ్చని చెలు.పైరు గాలి , అని అందరికీ తెలుసు కాని. అందులో చేసే చిలిపి పనులు ఎవరికీ తెలీవు. నేను రాస్తున్న ఈ కదా. మ ాఅవిడ దుభాయి కి వెళ్ళిన తరువాత జరిగిన నా రంకు పురాణం .

అది వేసవి సెలవలు ఇంట్లో పిల్లలు వల్ల తాత నాయనమ్మ వల్ల ఇంటి కి వెళ్ళారు మ. ఆవిడ దుభై వెళ్లి ఒక. 6 నేళల్లు అవుతూ ఉండగా . మా ఎదురింట్లో ఓ పెళ్లి ఐన జంట దిగారు . అతను కి ఈ సేవ కెందర్మ్ వుంది . మా ఏరియా లో మచి పేరున్న షాప్ అది. ఏపుడు జనం తో ఒక్క క్షణం కూడా కలి వుండదు . ఐతే వాళ్ళకి సొంత ఇల్లు వున్న . భార్య కి వల్ల అమ్మ కి పడేది కాదు దానితో చేసేదెం లేక ఇల్లు మారారు .

ఆల మారడం నాకు దొరికింది అవకాశం. మొదటి రోజు కదా మారడం పైగా ఎదురిల్లు ఏడిన సాయంగా వుంటుందని వెళ్లి అది గ రాజు గరుని ఏమైనా సహాయం కవల రాజు గారు అని తెలిసిన ఆయన కదా వెంటనే గుర్తు పట్టి హ రావు గారు బాఘునర అని కుశల ప్రశ్నలు ఆడిగి కొని పనులు ఇచ్చారు చేయడానికి .

తరువాత కొన్ని రోజులు అల గడిచిపోయాయి . నాకు వల్ల అవిడకి పెద్దగా పరిచయం కూడా లేదు . ఐతే నేను ఏపట్టి లాగానే పని ముగించుకొని ఇంటికి చేరాను నా ఎదురిల్లే కావడం తో అల చూసా తను వయ్యారంగా ఇల్లు ఉడుస్తుంది . అపుడు చూసా , చూడగానే ఏంటి నేను ఇంత అందాని ఇంటేదురి పెట్టుకొని న పెళ్ళాం కోసం ఎదురు చూస్తున్న అనుకొన్న . దీన్ని తగులుకుంటే మస్తుగా ఎంజాయ్ చేయచ్చు.

అనుకుని బాత్రూం లో దాన్ని ఊహించుకొని మొదటి సారి కర్చుకొన్న .

ఛాన్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న .న వర్కు ఎలక్ట్రికల్ దగ్గరా లో వున్న sub- స్టేషన్ లో వర్కు .అలాగే ఇంటి వైరింగ్ కూడా చేస్త . ఒక రోజు వల్ల ఇంటిలో అదో ప్రోబ్లం ఉంటే మొదటి సరి మా ఇంటికీ వచ్చింది.

రుక్కూ: రావు గారు ..రావు గారు …..రా…వు గారు మేం: హ హ వస్తున్న చేపండి .ఏంటి విశేషం. ….. రు: ఏం చేస్తున్నారు అండి లోపల ఎంత పిలిచినా రారు . రా: హో అడ వంట చేస్తున్న అండి. రు: హుమ్మ్ . ఏం ఏం వండేస్తునారు ఏంటి . రా: హ ! మా ఇంట్లో ఏం వుంటాయి లెండి అదో భార్య లేని సంసారం మది . రు: ఇంతకీ ఏం వండుతున్నరో చెప్పారుగా . రా: చేపలు తెచ్చా అండి .మి వంటలు ఐపోయాయ లేదా.

రు: చేస్త అతనికి వేడిగా తినే అలవాటు వచ్చక వండుత. రా : రండి కూర్చోండి .పొయ్యి అపేసి వస్త . రు : లేదండి వెల్పోత .రేపు మీరు కలి న అని అడుగుదాం అని వచ్చా . రా : హ కలి అంటే చేసుకోవాలి . చేపండీ ఏంటి విషయం రు: రేపు కలి ఐతే మ ఇంటికే వస్త రని. ఇంట్లో కొంచమ్ పని వుంది. మా ఆయన కూడా రేపు ఆదివారం కబ్బటి ఇంట్లో నే వుంటారు .

రా : హ చుస్త అండి వీలుంటే వస్త లేకుంటే సోమవారం వస్త. ( ఇంట్లో మి ఆయన వుంటే నాకు పని ఏం అవ్వుడి….) రు: సోమవారం ఆయన కలి గ వుండరు కదా మీకు సహాయం చేయడానికి . రా: హ ! పర్లేదు అండి మా కుర్రోడు వున్నాడు. హెల్ప్ కి. రు: హ .సరే ఐతే నేను అతనికి చెప్తా ఇరోజు వచ్చాక .

(ఇంకా వుంది).

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!