అమ్మ మీద మనసు పడ్డ అంకుల్స్ – Part 3

వీళ్ళ మాటలు విందాం అనుకునే లోపు దూరం నుండీ ఎవరూ ఎవరదీ కాయలు కోస్తున్నదీ అంటూ అరుపులు వినిపించాయ్ అంతే ఒక్కసారే ఎవరి దారిలో వాళ్ళు పరార్ అందరం కలిసి కొంచెం సేపటికి మా ఇంటికాడ కలిశాం. నేనే కింద ఉండి ఎవరన్న వస్తున్నరేమో చూస్తాం అన్న మీరిద్దరు ఎక్కడకి వెల్లిపోయారు కొంచెం ఉంటే దొరికిపొయేదానిని అన్నాను పెద్దసైజ్ లో దోరగా ముగ్గిన కాయలు చూడడానికని వెళుతున్నం అని చెప్పాంగా చుట్టు కూడా చూసుకుంటూ ఉండాలి మనం వెళ్ళింది మన సొంత తోటలోకేంటి మనం ఎన్ని కోసుకున్న ఎవ్వరూ ఏమి అనకుండా ఉండడానికి అన్నాడు గోపీ మీరు ఉన్నారు కదా అని నేను కాయలు కోసేపనిలో పడ్డా తీరాచూస్తే ఆ తోటమాలి వచ్చేశాడు అన్నాను సర్లే కాయలేవి అన్నారు అందరూ ఇంకెక్కడి కాయలు అక్కడేపాడేసి పరుగే పరుగు అన్నాను అందరూ కలిసి నవ్వరు. హమ్మయ్య నేను లాస్ట్ వరకూ చెట్టుమీదే ఉన్నాను అని అదరిని నమ్మించా ( ముఖ్యంగా గోపీని అక్కని ) అనుకుని ఊపిరిపీల్చుకున్నా.

ఆ దొంగనాకొడుకు వచ్చేశాడు లేకపోతే ఇవ్వళ నోరూరించే పళ్ళ రుచి చూసెయ్యలి అనుకున్నా వాడు వచ్చి అంతా చెడగొట్టాడు అంటున్నాడు గోపీ. అక్కా గోపీ వంక ఓరకంట చూసి తల ఒంచుకుంది అది గమనించిన నేను అవునవును మీరు వాటి రుచి చూస్తుంటే నేను చూడాలనుకున్నాను అన్నాను దేనిని చూసేది అన్నాడు గోపీ అదేనండీ మనం ఇప్పుడూ వెళ్ళాం ఆతోటలో మామిడి పళ్ళ రుచి అన్నాను ఓఒహో ఆ ఆవునవును అన్నడు గోపీ అదేంటి మీరు అవి అనుకోలేదా మరి మీరు వేటి రుచి చూడాలనుకున్నాది అన్నాను ఆ ఆ..

మామిడిపళ్ళే మామిడి పళ్ళే అన్నాడు తడబడుతూ సర్లే ఈసారి వాడు లేని టైం చూసి ఒకపట్టుపడితే సరి అన్నాను. అవునవును ఇంతవరకూ వచ్చకా రుచి చూడకుండా వదిలితే ఎలా అసలే నోరూరించేస్తున్నయ్ అన్నాడు గోపీ అతని చూపు మాత్రం అక్క యధపొంగుల మీద ఉంది అక్క అతని వంక ఓర చూపు చూసి అతని చూపు ఎక్కదుందో తెలుసుకుని తన అందాలని అందుకోవడానికి అతను ఎంతగా ఆరటపడుతున్నాడో అనుకున్నట్టు ఉంది చిన్నగా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యింది అది అక్క మొఖం లోనే అర్దం అయ్యిపోయింది

ఆ తరవాత రోజు గోపీ మా ఇంటికి రాలేదు కాని గోపీ వాళ్ళ అమ్మ వ్చింది మా అమ్మ ఎవో పిండి వంటలు చేస్తాను కొంచెం వచ్చి సాయం చెయ్యమని అడిగితే వచిందంట ఎప్పుడు పిండి వంటలు చేసినా అమ్మ ఆవిడే చేస్తారు ఇంటిలో ఇంతమంది ఆడపిల్లలు ఉన్నా అమ్మకి హెల్ప్ చెయ్యడానికి ఒల్లు వంగదు కదా?? అది అలా ఉండగా అక్క ఏమి చేస్తుందా అని చూశా కనిపించలేదు లోపల ఉందేమొ అని లోనికి వెళ్ళి చూశా లేదు ఇదేంటి అని ఇల్లంతా వెతికా లేదు ఇదెక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అనుకుని మిగిలిన చెళ్ళిళ్ళు ఉన్నారా అని చూశా అదరూ ఇక్కడే ఉన్నారు అమ్మనీ ఇదొక్కటే ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఒక్కద్దే ఎక్కడకీ వెళ్లదు కదా?? అనుకుని అలోచిస్తున్న నాకు మొన్న గోపీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్క అన్న మాటలు గుర్తు వచ్చాయి.అమ్మోఓ పొద్దున్నుండీ గోపీ కూడా రాలేదు నిన్న ఏమో గోపీ మాటల్లో అతని ఉద్దేశం అక్కకి బాగానే అర్దం అయ్యింది నాకే అర్దం అయ్యింది దానికి అర్దం అవదా?? అప్పుడన్నట్టు ఇదొక్కటే గాని వాళ్ళ ఇంటీకి వెళ్ళిందా?? అని నా అలోచనలు చాలా రక రకాలుగా మారిపోతున్నాయి ఇక ఆలస్యం చెయ్యకూడదు అనుకుని నేను వెంటనే గోపీ వాళ్ల ఇంటికి బయలుదేరా వాళ్ల ఇంటికి వెళ్ళాకా దొడ్డి చుట్టు ప్రహరీ ఉంటుంది దానికి తలుపు కూడా ఉంటుంది ఆ తలుపు దగ్గరకి వేసి ఉంది నిదనంగా దానిని తోసి లోనకి ప్రవేసించా నా గుండె దడ నాకే వినిపిస్తుంది ఎదో తెలియని ఆత్రుత నిదనంగా వెళ్ళి మొన్న సారి చుసిన కింటికి నుండీ లోనికి చూశా

లోపలికి చూసిన నాకు మతిపోయింది నేను చూస్తున్నది నిజమేనా అని కళ్ళు నులుముకుని మళ్ళి చూశా నిజమే అమ్మోఓ అనుకున్నా ఇంతకీ చూసిందేంటంటే అక్కడ ఇప్పటివరకూ ఆనోటా ఈ నోట వినడమే గాని నా కళ్లతో నేను చూడని దృశ్యాన్ని చూశ. ఆ గదిలో మంచం మీద ఆడా మగా ఇద్దరూ పెనవేసుకుని ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు తెగ నలిపేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ వంటిమీద నూలుపోగుకూడా లేదు నగ్నంగా పెనవేసుకునిపోతున్నారు ఇద్దరూ వాళ్ళు అలా చేసుకుంటుంటే చుడటం తప్పు అని నా మనసు నన్ను హెచ్చరిస్తుంది.

కానీ నేను అప్పటివరకూ నా కళ్ళతో చూడనిది ఎదురుగా జరుగుతుంటే చూడకుండా ఎలా ఆగగలనూ?? అందుకే నా మనసు హెచ్చరికలు పక్కన పెట్టి లోపల జరిగే పనిని కళ్ళార్పకుండా చూసేస్తున్నా నాకు అప్పుడూ నేను అసలు ఇక్కడికి వచ్చిన విషయం గుర్తు వచింది నా గుండెల్లో బండరాయి పడినట్టు అయ్యింది వెంటనే అమ్మోఓ అనుకుని అంటే ఆ మంచం మీద అతని పక్కన అటు తిరిగి ఉన్నాది అక్క?? నాలో ఉన్నా ఆత్రుత మరీ పెరిగిపోతుంది అది అక్కేనా?? నాకళ్ళు రెప్పవెయ్యకుండా చూస్తున్నా కానీ అక్కడ ఉన్నా ఆడదాని ముఖం కనపడిచవటంలేదు ఇంతకీ ఇతను గోపీనేనా ఎప్పుడూ పూర్తి బట్టల్లో చూడటమే గాని కనీసం చొక్కా లేకుండా కూడా చూడలేదు ఇక్కడేమో వంటిమీద గుడ్డ పీలిక లేకుండా ఉన్నాడు ఎవరో గాని ఒల్లు మాత్రం బలే కండలు తిరిగి ఉంది అనుకుంటూ లోనకి చూస్తున్నా వాళ్ళ పెనుగులాట ఆపి అతను అమే మీదకి ఎక్కి పడుకున్నాడు అప్పుడు కనిపించింది అతని ముఖం అతను గోపీనే అమ్మోఓ ఇతను గోపీనే అంటే ఆమే అక్కా?? నాలో ఇంకా ఆత్రుత పెరిగిపోయింది నా టెన్షన్ తట్టుకోలేకపోతున్నా సరిగ్గా అదే సమయంలో గోపీ పైకి లేవడంతో అక్కడ ఉన్నా ఆమే ముఖం కనిపించింది నాకు ఒక్కసారే గుండే ఆగినంత పని అయ్యింది. అక్కడ ఉన్నాది అక్క కాదు అక్కడ నా స్నేహితురాలు శశికళ ఉంది తను నాకు మంచి సేహితురాలు తనని నేను అస్సలు ఊహించలేదు అలా చేస్తుందని.


లోపల జరిగే పని చెపుతా వినండి గోపీ శశి మీదకి ఎక్కాడు శశి గోపీని కౌగిలించుకుని ఓకీ ముద్దులు పెట్టేస్తుంది ఆ ముదులు పెట్టడం చూస్తే వీళ్ళిద్దరికి చాలా కాలం నుండీ నడుస్తున్నట్టు ఉంది ఈ బాగొతం అనిపించింది. ఆ తరవాత గోపీ శశి పెదవులని తన పెదవులతో మూసి వదిలిపెట్టకుండా చీకేస్తున్నాడు శశి కూడా గోపీ పెదవులని చీకుతున్నట్టు ఉంది శశి పాల పొంగుల మీద గోపీ కండలు తిరిగిన గుండెలు పెట్టి ఓకీ అదిమేస్తున్నాడు అలా అదమడంతో శసి రొమ్ములు వెడల్పు అయ్యి ఇంకా పెద్దవి గా కనిపిస్తున్నాయి అబ్బహ్ శశి వంటిమీద కూడా ఒక్క గుండ పీలిక లేదు మెడలో ఒంటిపేట బంగారు గొలుసు చెవులకి జూకాలు చేతికి బంగారు గాజులు కాళ్ళకి వెండి పట్టీలు అవే ఉన్నాయి తన ఒంటిమీద.

కొంచెం సేపటికి గోపీ శశి పెదవులని వదిలి శశి గెడ్డన్ని నోటిలోకి తీసుకుని కొరికాడు శశి హుమ్మ్ అని మూలిగింది గోపీ శశి మెడమీద నాలుకకొనతో అంటీ అంటనట్టుగా రుద్దుతున్నాడు అతను అలా చేస్తుంటే చూస్తున్ననాకే ఏదోలా ఐపోతుంది ఇంక శశి పరిస్తితి వేరే చెప్పలా?? తన గొంతులోనుండీ తీయ్యటి మూలుగులు వస్తున్నాయి అంతులేని సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పుడు వస్తాయి అలంటీ ములుగులు.

గోపీ శశి మెడమీదనుండీ ఎదుర్రొమ్ములమీదకి జరిగాడు అక్కడ కూడా అలాగే నాలుక కొనతోనే పొడుస్తూ కదుపుతూ కొద్ది కొద్దిగా నాకుతూ చేస్తున్నాడు శశి మెలికలు తిరిగిపోతుంది అలా అలా గోపీ శశి పాల కుండల మీద కి వచేశాడు దాని బ్రా సైజ్ నాకు తెలుసు 32.

వాటిని గోపీ ఒకసారి చూసి రెండు చేతులతో రెండు పాల కుండలని పట్టుకుని దగ్గరగా తెచ్చి తన ముకన్ని వాటిమీద పెట్టి అటూ తిటూ కదిపాడు అబ్బహ్ ఇస్స్స్ష్హ్స్ష్ చూస్తున్నా నాకే పిచ్చేక్కైపోతుంది అమ్మో గోపీ ఇంత రసికుడా?? అనుకుని అక్కడ జరుగుతున్న పనిని చూస్తున్నా. అలా వాటిని చేతులతో ఒడిసి పట్టుకుని ముఖాన్ని వాటి మీద రుద్దుతూ అటు ఇటూ కదిపేస్తుంటే శశి హేయ్య్ గోపీ అబ్బహహ్ ఇస్స్స్స్ అంటుంది.

గోపీ ఆ రెండు పాల కుండల్ని నొక్కడం మొదలెట్టాడు చిన్నగా సుతారంగా మొదలెట్టి అల అలా కిందనుండీ పైన ముచ్చికల వరకూ సుతారంగా నలుపుతున్నాడు ఈలోపు శశి అబ్బహ్ వాటిని గట్టిగా పిసుకు నీ పట్టు చూపించు గోపీ నేను ఆగలేను గట్టిగా పిసుకు అంటుంది ఇదెంటి గట్టిగా పిసకమంటుంది?? గట్టిగా చేతులతో పిసికితె నొప్పెడతాయి కదా?? అనుకుంటూ లొపలికి చూశా శశి అలా అనగానే గోపీ వాటిని బలంగా పిసకడం మొదలెట్టాడు అమ్మోఓ చపాతీ పిండి పిసుకుతున్నట్టు తెగ పిసికేస్తున్నాడు అతను అల పిచ్చ పిచ్చగా పిసుకుతుంటే శశి ఆనందం గా పిసుకు ఇంకా పిసుకు అబ్బహ్ అదీ అదీ అంటుంది ఇందేంటి ఇలా ఇంకా పిసకమంటుంది దీంకేమన్న పిచ్చి పట్టిందా?? అనుకున్నా.


Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!