అమ్మ మీద మనసు పడ్డ అంకుల్స్ – Part 4 Update

అబ్బహ్ గోపీ ఇవి నేను పిసుకుంటాను గానీ నువ్వు కిందపని చూడు అది శశి. గోపీ వెంటనే కిందకి జరిగి శశి నడుమును రెండు చేతుల్లోకీ తీసుకుని నలిపేస్తూ శశి బొడ్డు దగ్గర ముద్దు పెట్టాడు అబ్బాహ్హ్ గోపీ చంపేస్తున్నావ్ రా ఇంక నేను ఆగలేను అంటూ గోపె తలమీద చేతులు వేసి కిందకి నెడుతుంది గోపీ ఇంకా కిందకి జరుగుతున్నాడు ఇదేంటి ఇంకా కిందకి జరుగుతున్నాడు అనుకునేలోపే గోపీ శశి పూకు మీద ముద్దులుపెట్టుకుంటున్నాడు చీ చీ అక్కడ నోటితో ముద్దులేంటి చెండాలం యాక్ అనుకున్నాను.

చీ ఇంకా చుడకూడదు చెడాలం గా అక్కడ నోరేంటి అనుకుని వెనక్కి తిరుగుతుంటే లోపలనుండీ శశి మూలుగులు మరీ ఎక్కువ అయ్యయి ఏంటీ అని ఇష్టం లేకపోయినా లోనకి చూశా అక్కడ గోపీ శశి తొడలు బాగా వెడల్పు గా చేసి పూకు మీద ఓకీ నాకేస్తున్నాడు అలా నాకుతుంటే శశి పరవసించిపోతుంది గోపీ తల మీద చేతులు వేసి అబ్బహ్ అదీ అక్కడ పొడు ఆ లాగే ఇస్స్స్స్స్స్ హుమ్మ్మ్మ్ హోహోఓహోహోహోహోహ్ అమ్మ్మ్మోఓఓఓఓఓఓ ఒరేఏయ్య్య్య్ చంపేస్తున్నావ్ రా అమ్మోఓఓ ఇంక చాలూ పైకి వచ్చేఏఏఏయ్య్య్ రా ఇంక చాలు అమ్మోఓఓఓఓ అని తెగ ఆయస్సపడుతుంది.

ఏంటి అతను అక్కడ నోరు పెడితే ఇదేంటి ఇంత గా కేరితలు పెడుతుంది అక్కడ నోరు పెడితే అంత బగుంటుందా?? చీ అయినా అక్కడ నోరు పెట్టడం ఏంటీ చెడాలంగా అనుకున్నాను ఈలోపు గోపీ శశి పైకి జరిగిపోయి శశి తొడలని తన చేతుల్లోకి తీసుకుని ఇంకా వెడల్పు చేసి హుమ్మ్ పెట్టుకో అన్నాడు శశి చేతులు కిందకి పోనిచ్చి ఎదో చేసింది తరవాత హుమ్మ్ అంది.

గోపీ నడుం కిందకి దింపాడు శశి హాహాఆ ఇస్స్స్స్స్స్స్ష్హ్ అని మూలిగింది గోపీ మళ్ళి పైకి లేపి మళ్ళీ ఒక్కసారే కిందకి నెట్టాడు మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హహహ్హాహహహ్ అంది గోపీ ఇంకా మళ్ళి మళ్ళి అలా పైకిలేపడం కిందకి నెట్టడం చేస్తూ చేస్తూ నిదానంగా మొదలెట్టినా ఆ తోపుడు అలా అలా స్పీడ్గా పైకీ కిందకీ అతని నడుముని లేపుతూ దించుతూ చేస్తున్నాడు శశి ఐతే అలా కిందకి దించుతున్నప్పుడల్లా మూలుగుతుంది గోపీ తెగ ఆయసపడుతూ గాలి బాగా స్పీడ్గా పీల్చుకుంటూ మరీ చేస్తున్నాడు ఆపని.

కొంచెం సేపు అలా చేసుకున్నాకా గోపీ మంచం మీద పడుకుని హుమ్మ్ నువ్వు పైకి ఎక్కు అన్నాడు శశితో అప్పుడు చూశా మగాళ్ళు పాస్ పోసుకునేది గోపీది చాలా పెద్దగా పొడుగా లావుగా అయ్యీ పైకి లేచి నుంచుంది. అది తడి తడిగా ఉంది. అమ్మోఓ అంత అయ్యిదేంటి అది అలా కూడా అవుతుందా?? చిన్న పిల్లలకి చిన్న మిరపకయలాగా చిన్నదే ఉంటుంది కదా పెద్దవాళ్ళది ఇంత ఐపోతుందన్నమాట అమ్మోఓ ఎంతుందోఓ అదేంటి అలా తడిగా ఉంది అనుకున్నాను ఈలోపు శశి పక్క మీదనుండీ లేచి తన కాలు గోపీకి అటూ ఇటూ వేసి సరిగా ముగ్గు వేస్తాం కదా అలా కూర్చుంది గోపీ మొల దగ్గర.శశి అలా కుర్చునేసరికి అతని పాస్ పోసుకునేది శశి పూకు మీద తగులుతుంది చీ అసలు ఏమి చేస్తుందో దీనికి తెలుస్తుందా?? అనుకున్నాను ఈలోపు కొంచెం పైకి లేచి అతని దానిని చేతితో పట్టుకుని సరిగా పూకు బొక్క ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ పెట్టుకుని దానిమీద కుర్చుంది. నిదానంగా అతనిది దీని పూకులోకి దూరిపోయింది ఇదేంటి అతని దానిని పూకులోకి పెట్టుకుంది. ఇందాకడ అతనిది చూస్తే అంత ఉంది అదేంటి దీని పూకులోకి మొత్తం దూరిపోయింది అమ్మోఓ దీని పూకు అంత లోతా?? అనుకుని ఇంకా ఏమన్నా కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయేమో అని చూస్తున్నా.

ఈలోపు శశి తన నడుమును పైకి కిందకీ ఊపుతుంది అచ్చం ఇందాకడ గోపీ ఊపినట్టు ఇదేంటి అచ్చం ఇందకడ లాగానే ఊపుతుంది అంటే ఇందాకడ గోపీకూడా అతని దానిని దీని పూకులో పెట్టే ఊపాడన్న మాట నడాన్ని అనుకున్నాను. అలా శశి బాగా పైకి కిదకీ ఊపి ఊపి గోపీ మీద పడుకుండిపోయింది గోపీ శశిని కౌగిలించుకుని కిందనుండీ పైకి తన మొల బాగాన్ని ఎత్తుతూ ఊపుతున్నాడు నిదానంగా స్పీడ్ పెంచాడు అలా కొట్టి కొట్టి కొంచెం సేపటికి అగిపోయాడు అలాగే కొంచెం సేపు కౌగిలించుకుని ఉండిపోయి అబ్బహ్ శశి బలే ఉందికదా అన్నాడు అవును గోపీ నీతో ఇలా అలవాటు అయ్యకా ఎప్పుడేప్పుడు నీతో మళ్ళి ఇలా చేయించుకుంటానా అనిపిస్తుంది రాత్రిపూట ఐతే మరీ కావలనిపిస్తుంది గోపీ అంది అవునా?? ఐతే వచ్చేయ్ రాత్రాంతా చేసుకుందాం అన్నాడు గోపీ.

అమ్మోఓ ఎవరన్న చూస్తే ఇంకేమన్నా ఉందా?? కొపలంటుకునిపోవూ అంది హుమ్మ్ మళ్ళి ఎప్పుడూ వస్తావ్ అన్నాడు అన్ని కుదరాలిగా చూసుకుని వస్తాను నాకు నీతో ఇలా చేయించుకోవాలనే ఉంటుదిగా అంది అవునా ఐతే ఇంకోసారి చేసుకుందామా అన్నాడు అమ్మోఓ ఇప్పటికే చాలాసేపు అయ్యింది వీలు చూసుకుని మళ్ళి వస్తాలే ఇంక ఇప్పుడు వద్దు అంది సరే ఐతే అంటూ పైకి లేస్తున్నారు నన్ను అక్కడ చూస్తే బాగోదు అనుకుని నేను మెల్లగా బయటకి వచ్చేశా.కానీ వాళ్ళు చేసుకున్నా పని మాత్రం నా కళ్ళ ముందే కంపడుతుంది ఎంత వద్దనుకున్నా అదే కనిపిస్తుంది.

అలా మా ఇంటి దారి పట్టిన నా మనసులో చాలా ఆలోచనలు ఉన్నాయ్ ఆ దొంగ ముండ ఏంటి ఇలా చేస్తుంది. పైగా ఇవాళ కొత్తగా కలవడం లేదు వీళిద్దరూ వాళ్ళ మాటలను బట్టి ఇంతకు ముందు చలా రోజులనుండీ జరుగుతున్నట్టు ఉంది ఈ బాగోతం. ఆ దొంగ ముండ నాతో అంత స్నేహంగా ఉంటుంది నాకు కొంచెం కూడా అనుమానం రాకుండా ఎలా ఉండగలుగుతుంది అది.

అది నాకన్న 3 నెలలు చిన్నది ఇదే ఇలా చేస్తున్నప్పుడూ అక్క అలా చేయడం తప్పేముంది?? ఐనా దీనికి ఇదేమి మాయరోగం చి చి అడిగి మరీ చేయించుకుంటుంది ఐనా అక్కడ నోరు పెట్టడం ఏంటి బాబూ తలుచుకుంటుంటేనే ఒల్లంతా కంపరం పుట్టేస్తుంది చి ఇది మరీ బరి తెగించిపోయింది దీనిని ఇంక మన దగ్గరకి చేరనివ్వకూడదు అనుకుని అవునూ ఇంతకీ అక్క ఏదీ ఇక్కడకి వచ్చిందేమో అని చూద్దాం అని వచ్చిన నాకు వీళ్ళ బాగోతం కనిపించేసరికి అక్క విషయం మరచిపోయా.


అక్క ఎవరింటికాడన్నా కూర్చుని ఇప్పుడు గానీ గోపివాళ్ళ ఇంటికి వస్తే అసలే శశి తో సరిపోలేదు అన్న గోపీ అక్క తో కూడా అలాగే చేస్తే?? ఆ అలోచన నా మనసులోకి రాగానే నా అడుగు ముందుకు పడటం ఆగిపోయింది మళ్ళి వెళ్ళి చూద్దామా?? అక్క గోపీ వాళ్ళ ఇంటికి వచిందంటావా?? సర్లే ఒక సారి చూద్దాం అని మళ్ళి వెనక్కి తిరిగి గోపీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను

ప్రహరీ గోడ తలుపు నెమ్మదిగా నెట్టి లోనికి అడుగు పెట్టేసరికి ఎదురుగా గోపీ ఉన్నాడు నన్ను చూసి ఏంటి సరోజ గారూ ఇలా వచ్చారూ?? అన్నాడు నవ్వుతూ ఆ ఊరికే అన్నాను అక్కడే ఆగిపోయరే లోనికి రండి అన్నాడు గోపీ ఎదో అడగాలి కదా అని మీ అమ్మగారు లేరా అన్నాను. మీ ఇంటికే వెళుతున్నాను అన్నారు మీ ఇంటికి రాలేదా?? అన్నాడు గోపీ. ఏమో అండీ నేను మా ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వచ్చాను అలా అలా తిరుగుతూ ఇటుకూడా వచ్చాను అన్నాను. మీ డ్రెస్ చాల బాగుందండీ అన్నాడు నన్ను అదేపనిగా చూస్తూ అతని కళ్ళు నా బత్తాయి పళ్ళ మీద ఉంది. అది గమనించిన నేను ఇంక వెళతానండీ అన్నాను అయ్యఓఓ ఇప్పుడెగా వచ్చారూ కొంచెం సేపు ఉండండీ అన్నాడు.

అతను షర్ట్ వేసుకోలేదు లుంగీ మాత్రమే ఉంది వంటిమీద, కండలు తిరిగిన అతని ఒల్లు చూస్తుంటే అప్పటికే శశి తో అతను అలా చెయ్యడం చూసిన నా మనసు అతని మీదకి మళ్ళుతుంది. చీ ఏంటి అతనని అలా చూడలనిపిస్తుంది ఎదుకిలా అనిపిస్తుందీ అనుకున్నాను. ఏంటి సరోజ గారూ అలాగే ఉండిపోయారూ రండి అన్నాడు మళ్ళి మీ అమ్మగారు కూడా లేరు అంటున్నారు కదా అన్నాను అవునూ మా అమ్మ లేక పోతేనేం నేను ఉన్నాను కదా అన్నాడు. అతనితో మాట్లాడాలి అంటే నాకు ఎదో దడ దడగా ఉంది.

ఇంక నేను వెళతాను అండీ అన్నాను. నన్ను గోపీ అంటే చాలు అండీ అనక్కరలేదు అని పళ్ళు బలే ఉన్నాయ్ అన్నాడు నన్నే చూస్తూ, అతను పళ్ళు అని వేటిని అన్నారో నాకు అర్దం అయ్యింది వీడి చూపు నా మీద పడిందేంటీ ఐనా ఈ టైంలో ఇక్కడకి రాకూడదు నాకు అసలు బుద్దిలేదు అనుకుని పళ్ళేంటండీ అన్నాను ఏమి ఎరగనట్టు

పళ్ళేమిటో నీకు తెలియదా ఐతే చూపిస్తా ఇటు రా అంటూ నా చెయ్యిపట్టుకుని తన దగ్గరకి లాకుని తన రెండు చేతులతో నా రెండు సళ్ళని పట్టుకుని నొక్కి అబ్బహ్ బయటనుండీ చూసి బత్తాయి పళ్ళు అనుకున్నాను పట్టుకుని చూస్తే గానీ తెలియలేదు ఇవి దోసకాయలు అని అన్నాడు.

గోపి చేతులు నా సళ్ళని పట్టుకుని నలిపేస్తుంటే నాకు ఒల్లంతా తిమ్మిరెక్కిపోతుంది. గోపీ నా సళ్ళు తెగ పిసికేస్తూ సరోజా అలా ఇంటిలోకి వెళదాం రా అంటూ నన్ను లోనికి తీసుకుని వెళ్ళడానికి ప్రయతినించాడు.
లోపలికి వెళితే ఏమి జరుగుతుందో నాకు ముందే అర్దం ఐపోయింది ఇంతకు ముందే నేను చూశాను కదా??

గోపీ లోపలికేమి వద్దు ఇంక నేను వెళ్ళాలి ఇప్పటికే ఆలశ్యం అయ్యింది అంటూ అతని దగ్గరనుండీ దూరం జరిగి ఒక్క పరుగున బయటకి వచ్చేశా నా వెనకే గోపీ పరిగెట్టినా నేను తనకి దొరకలేదు బయటకి వచ్చేశాను కదా నన్ను పట్టుకుంటే ఎవరన్న చూస్తారని అనుకుంట ఇంక నన్ను పట్టుకోకుండా మళ్ళి ఎప్పుడు వస్తావ్ అన్నాడు.

నేనేమి మాట్లాడకుండా మా ఇంటి దోవపట్టి వస్తు ఒకసారి నా యద పొంగులకేసి చూసుకున్నా అతని చేతులతో బాగా నలిపేశాడు కదా నేను వేసుకున్న జాకీటు నా సళ్ళ మీద నలిగిపోయి కనిపిస్తుంది దానిని ఎలా సరిచేసినా ఆముడతలు పోవడంలేదు ఇప్పుడెలా అనుకుని సర్లే ఎవరన్న చూసి అడిగినప్పుడు కదా అనుకుని మా ఇంటికి వెళ్ళాను మా అక్క ఎదురుగా ఉంది.

ఏమే ఎక్కడికి వెళ్ళావ్ అంది నన్ను చూస్తూ నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్ళావ్ కదా నిన్ను నెతుకుంటూ ఇదిగో ఊరంతా తిరిగి వస్తున్నా అన్నాను, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను దొడ్డిలో గొడ్లపాకలో సుబ్రం చేయించమన్నారు నాన్న పని వాళ్ళతో చేయిస్తున్నాను అంది.

చ ఇల్లాంతా వెతికా వెనక్కి వెళ్ళి దొడ్డిలో చూస్తే ఆ వెదవ చేతిలో ఇలా అనుకుని ఎదో గుర్తొచిన దానిలా అక్కడనుండీ బత్రూం కి వెళ్ళి జాకీటు విప్పి చూసుకున్నాను నా సళ్ళు గులాభి రంగులో కందిపొయాయి. వాటిని నా చేతులతో తడుముతూ చుసుకుంటున్నప్పుడు గోపి అన్న మాటలు గుర్తువచ్చాయి. బత్తయి పళ్ళు కాదు దోసకాయలే అన్నాడు కదా?? నిజమే ఇవి సరిగ్గా గుండ్రంగా దోసకాయలంత ఉన్నాయ్ ఒక్కసారి చెయ్యి వెయ్యగానే కొలత బలే చెప్పేసాడే, అంతిదిగా ఎలా చెప్పగలిగాడంటావ్ ?? రోజూ చూసుకునే నాకే ఇవి ఎప్పుడూ దోసకాయల్లా ఉన్నాయ్ అనిపించలేదు. చీ పాడు పిల్లాడు ఒకే ఒకసారి పట్టుకుని బలే సరిగా పోల్చాడు.

వాటిని చూసుకుని దొంగ సచ్చినోడు ఎలా నలిపేసాడో ఇంకా ఇంటిలోకి వెళ్ళాలంట అమ్మోఓ వెళితే ఇంకేముంది ఆ దొంగ ముండ లాగా నన్నుకూడా?? అవునూ ఆ దొంగముండ ఏంటీ మరీ అంతిదిగా చేయించేసుకుంటుంది వీడితో. అబ్బహ్ వాడు ఒక్క పట్టు పట్టేసరికే నన్ను నేను మరచిపోయి వాడికి నా సల్లు అప్పచెప్పేసాను అలాంటిది దాని ఒల్లంతా సాన పట్టి తడిమేస్తున్నాడు అదుకే అది అంతలా పరవసించి పోతుంది.

అవునూ వాళ్ళు చేసుకునే పని నిజంగా అంత బాగుంటుందా? తెగమూలుగుతుంది ఆ దొంగముండ, ఇవి పట్టుకుని నొక్కితేనే ఒల్లంతా జల్లుమంది గాలిలో తెలిపోతున్నట్టు ఉంది అలాంటిది దాని ఒల్లంతా తడిమేస్తున్నాడు మరి దానికి ఎంత సుఖంగా ఉందో అదుకేనేమో అది అలా మెలికలు తిరిగిపోతుంది మూలుగుతుంది కేకలు పెడుతంది.
అబ్బహ్ శశీ ఎంత సుఖపడుతున్నావే అనుకుని చీ నేనేంటి ఆ చెండాలం గురించి ఇంతిదిగా ఆలోచిస్తున్నాను?? చీ ఇది తప్పు వాళ్ళిద్దరూ చాలా తప్పు చేస్తున్నారు. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన నన్ను కూడా వాడు లొంగదీసుకోవడానికి చూశాడు.

చీ ఆ వెదవ వీటిని నలిపేశాడు వాడి చేతులతో అనుకుని చిరాకు వచ్చి ఒల్లంతా సబ్బు పట్టించి బాగా తోమి తోమి స్తానం చేసి వచ్చాను. ఏంటే గబగబా వెళ్ళి స్తానం చేసి వచ్చావ్ అంది అక్క ఊరంతా తిరిగాను కద ఒల్లంతా ఒకటే చెమట అదుకే స్తానం చేశా అని ఈసీగా అబద్దం చెప్పేశాను.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!