మాలతి టీచర్ – భాగం 19

” ఏయ్, దున్నపోతా…..? డోంట్ టీజ్ మీ…..ఐ నీడ్ ఇట్….” ” మ్మ్ మ్మ్ “(నిక్క బొడుచుకున్న,యోనిశీర్షాన్నిపలకరిస్తున్న నా దడ్డును,మందమైన నిలువుపెదాల మధ్య దాక్కున్న రతిరంధ్రము మీద ఉజ్జాయింపుగా పెట్టి కొద్దిగా నొక్కాను.అనుకూలంగా,మాలతి తొదలు కొంచం వెడల్పు చేసింది….) తన నదుము పట్టుకుని నా వైపుకు గుంజాను… తొడల ఛాయ కంటే, కొద్దిగా ఎక్కువ ఛాయలో,పసిడి రంగులో, వాటి మీద నల్లగా అద్దిన నలుపురంగులా మితమైన ఆతులతో మాలతి పూకు చూసిన కొద్ది మతిచలించిపొయేలా,దెంగే కొద్ది, రారమ్మని సవాలుచెరస్తూ,తేనెలు చిందిస్తోంది….తీపిగాసలుపుతున్న నా దుడ్దుకర్రను,దాని కోరికను ఇక తామసము చేయలేక,నడుమును ముందుకు నెట్తాను…. చెమ్మతో తడిసి ముద్దైన నిలువుపెదాలను పగలదీస్తూ, పుర్రెక్కిన నరలతో నల్ల ఎముకలా మారిన మడ్డ,చవిచూచిన బిగుతును, మళ్ళీ చవిచూస్తూ,క్రొత్త పుందలను వెతుక్కుంటూ, ఉరకలేస్తూ పూప్రవెశం చేస్తోంది..ఆ సుఖానికి ప్రతిచర్యగా మాలతి తన ఎత్తైన పిరుదులను ఒక్కసారిగా పైకెత్తి,తన ప్రియమైనదాన్ని,ప్రీతిగా లోపలికి ఆహ్వానించింది… “అమ్మామ్మా …… మ్మామ్మామ్మా …… ……”( నా వీపు మీద తన గోళ్ళను కసిగా దించుతూ, తీయటి వేదంతో మూలిగింది” “హాహాహాహా………”(సగందాకా బిగుతుగా వెళ్ళిన నా సుల్లను, మెల్లిగా బయటికిలాగి,మళ్ళీ లోపలికి తోశాను) ” శివా….స్ స్ స్ స్ స్……కొంచం…..తొందరగా చెయ్యరా ప్లీజ్ ” “ఆహ్ హ్ హ్….ఆగలేకపోతున్నావా….?”(మూడు వంతులు దూరిన దాన్ని, ఎర్రగుండు దాకా,బయటికి లాగి, మళ్ళి కుమ్మాను) “మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్…..మ్మ్ హాహా హా …….. “( తాను నడుము పైకెత్తి, నా పోటుకు ఎదురొత్తు ఇస్తోంది) తన పూరంధ్రాన్ని వెడల్పు చేసుకుంటూ, లోపలి కందరలను విచ్చిన్నంచేస్తూ,లోతును త్రొవ్వుకుంటూ నా మగసిరికొంచం కొంచంగా అడుగంటూ వెళ్ళిపోయింది.మెల్లిగా ఊగుతున్నాను. ” మ్మాలూఊఉ……….” ” మ్ ……మ్ మ్ మ్ …. మ్ ………………..” ” హాహా హా …….. స్మా స్మా స్మా …..” ” మ్మాహ్హహ్హ …. హ్హహ్హహా………” ” ఆవ్ వ్ వ్ వ్ వ్ వ్………………..” ” ఇద్ది……గో….స్ స్ స్ స్ స్ ….” ” ష్ శేషాషాషా……………………………”

“ష్ ష్హ్ ష్….కన్నే…..పూ….కుదానా….ఆహ్ హ్ హ్ ” “హాహ్ఆఆఆ…… ఛ్ఛీ……….. ” ” శివ్ వ్వావ్వావ్వావ్వా……” ” హుం మ్న్ మ్న్…చెప్పవే…నా….రంజు ” ” స్ స్ స్ స్ ….పోరా….హాహాహా ” ” ఏమయ్యింది…..” ” ఏదో అవుతోంది…..” ” ఏమౌతోంది…..”( పిచ్చలు అదిమిపెడుతూ, మెల్లిగా కుదుళ్ళు అదిరిపోయేలా దెంగుతున్నాను,ఆ ఊపులకు లయగా ఎద ఎత్తులు ఊగుతున్నాయి) ” చాలా బాగుంది….

.” ” ఆహ్ క్ క్ క్ క్ క్ …… శివావావా…..” ” మ్మ్…….” ” ఇలాగే, నన్ను చంపేయ్………” ” నోరుముసుకో మొద్దు…..”( నడుంతో గుభీగుభీ మని మోదుతున్నాను) ” అబ్బాబ్బాబ్బా…….. ఆష్ ష్ ష్ ……. నిజంగానే రా…..నా లవ్ ” ” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ …” ” హాహాహక్కుమ్ …… స్ స్ స్ స్ స్ స్…… ఇలాగే చచ్చిపోవాలని ఉందిరా…..”(పొడారిపోతున్న తన పెదవులను నాలుకతో తడుపుకుంటూ) ” ఏయ్….పిచ్చిపూ…….ఎంటా మాటలు….?(తడారిన తన పెదవులను, నా పెదవులతో తడుపుతూ) ” నిజంగానే రా…….ఆహ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్” ” ఎక్కువ వాగావంటే కొడతా……స్సాస్సాస్సాస్సా…..” ” హమ్మమ్మామ్మా ……….కొడుతునే ఉన్నావుగా ఇప్పుడు……?” “హాహ్ఆఆఆ….ఇంకా గట్టిగా కొడతా…..ఇదిగో…..”(ఊపు పెంచాను) ” మ్మ్ మ్మ్…ఆహ్……శివ్వావ్వావ్వా…..”(గట్టిగా అరిచింది.ఒక్కసారిగా తన ఒళ్ళంతా కంపించింది.తన మెత్త పైకెత్తి నా మెత్తకు, నొక్కిపెట్టింది.నాపిర్రల మీద లోతుగా తన గోళ్ళు చొచ్చుకుపోతున్నాయి…..తల అటూ, ఇటూ వేగంగా విదిలించింది,తన సల్ల మధ్య చీలికలో, కారుతున్న చెమట బిందువులు, ముత్యాల్లా తళ తళ మెరుస్తున్నాయి.అలలు కడలి తీరాన్ని బలంగా తాకుతున్నట్టు, తన స్రావాలు వెచ్చగా నా మడ్డను తాకుతూ, ఇంకా కసెక్కిస్తున్నాయి.ఒక్కసారిగా తాను తల పైకెత్తి నా మెడను కొరికింది.ఆడది తప్పనిసరిగా రతిలో జేరుకోవాల్సిన ఘట్టం చేరుకున్నట్టు నాకు అర్థమయ్యింది.మడ్డను లోపలికంటూ నొక్కి పెట్టి, తన పూరెమ్మలను నా వట్టలతో మూసేశాను….పూ కండరాలు నా దడ్డును కొద్ది సేపు ఒడిసిపట్టుకున్నాయి….వాటి పట్టుకు జవాబుగా నాది నిగుడుతోంది….కొద్ది క్షణాల తర్వాత తన పట్టు సడలడం గమనించిన నేను,కొద్దిగా నా లవడాను బయటికి లాగాను, అంతే తన వరద పూగోడల సందు గుండా బయటికి రావడం ,నా పిచ్చలను తడపడం తెలుస్తూనే ఉంది. మళ్ళీ ఊగడం మొదలు పెట్టాను…. ” ఆహ్….మాలాతీ………”లోపలికంటూ తోశాను. ” ఆహాగ్……స్పాక్…….” నా పొట్ట మీద అరచేతులతో రాస్తూ, నా వేగాన్ని లోపలికి తీసుకుంటోంది.తన మోహంలోకి చూశాను….మళ్ళీ కామ ఛాయలు పులుముకున్నాయి…మాలతి ప్రక్కనే ఉన్న సుధా చీరను చూడగానే, రెండు రోజుల క్రితం ఆ గదికి క్రింద గదిలో, అదే చీరను విప్పి సుధను నగ్నంగా చేసి దెంగిన విషయం గుర్తుకు రాగానే , నా వేగం పెరిగింది.మాలతి ప్రక్కనే సుధా నగ్నంగా పడుకున్నట్టు,ఊహలో మెదిలింది.ఇద్దరినీ ఒకే మంచం మీద చేస్తున్నట్టు తీయటి అనుభూతి… కసిగా దెంగుతున్నాను……. ” శివా……ఏ..ఏ… మయ్యిందీ…….ఆహ్….ఆబ్బాబ్బాబ్బా…” వేగానికి మంచం ఊగుతోంది. ” ఊఫ్……నిన్ను దెంగుతున్నకొద్ది….
.కసి తీరడం లేదే…..” మంచానికి కాళ్ళు నొక్కిపెట్టి, బలంగా గుద్దుతున్నాను.శివాలెత్తిపోతున్నాను. ” మ్మాలూ….ఆహాక్….స్ స్ స్…కొంచం ముడ్డి పైకి లేపు…….” “ఏఅయ్……నా…కు….అయిపో………ష్ ష్ ష్….”(మాలతి అరమోడ్పు కళ్ళతో….) ఇద్దరి దేహాలు స్వేదంతో తడిసిపోయాయి….. ” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ …..వాహ్ హ్ హ్ హ్….ఆ ఆ ఆ ” ” మ్మ్ హాక్ మ్మామ్మామ్మా……ఆగ్ గ్ గ్ గ్ …” ” స్స్…హేయ్ య్ య్ ….మాలతీ….గట్టిగా అరవకు……నెమ్మది”( లోతుకంటూ నా కాగడాతో పొడుస్తూ, వట్టకాయలతో తపక్ తపక్ మంటూ బాదుతూ, రేపన్నది లేదన్నట్టు దెంగుతున్నాను…… ” ఆహ్….మ్మా మ్మా మ్మా …..” ” ఏయ్…అరవకే బుధ్ధిలేని దానా…..క్రిందకు వినబడుతాది…..” ” ఆహ్ ఆహ్….అబ్బాబ్బా…తట్టుకోలేక పోతున్నా……కు ద ర డం ……..స్సాహ్ హ్ హ్….” ” మాలతీ….నా….పూకుల రాణీ…..” గదంతా, తపక్ …….తలక్…….. “మ్మ్…హాహాహా….శివ్వావ్వావ్వా……మై హనీ….అమ్మామ్మామ్మా….” ” అహ్హాహ్హాహ్హా….స్మ్మాహ్……ఇష్ ష్ ష్…..మాలతీ” పిచ్చల్లో వీర్యం సలసల కాగుతోంది….. ” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్……స్ స్ స్ ..హా హా హా….” ” ఆహ్ హాం మ్మ్ మ్మ్….యెస్ స్ స్ స్ స్ …”మళ్ళి తనలో ఆనకట్ట తెగింది……..తన రసాలు వెల్లువలా నా మడ్ద శీర్షాన్ని తాకుతున్నాయి…. ” అహమ్మా….ఆగ్ గ్ గ్ ……శివా……..హ్మ్ మ్మ్ మ్మా ” నా నడుము మీద తన కాళ్ళు బిగుసుకుని,నడుము ఎత్తెత్తి నన్ను దెంగుతోంది…. నా కండరాలు సడలి, నా దాంట్లోంచి చివ్వుమని పోర్స్ గా, తనలోకి చిందింది…” ” ” అమ్మామామా ……. స్సు స్సు సుఆ …… …..” చిమ్ముతుండగానే, నొక్కి నొక్కి దెంగుతున్నాను……. తానూ తన భావప్రాప్తిని భరించలేక,

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!