డైరెక్టర్ స్పెషల్ – భాగం 4

నేను పోతూనే లేచి స్కూల్ వేళ్ళను,వరుణ్ సంజన ఇద్దరూ కలిసి నా వైపు చూస్తున్నారు, అప్పుడు నేను వెళ్లి వరుణ్ పక్కన కూర్చుని ఉన్న, కాసేపు తరువాత శ్వేత మేడం లోపల వచ్చి అందరి వైపు చూసి శ్వేత మేడం: good morning అంతారు కలిసి:Good morning Mam శ్వేత మేడం:నా వైపు చూసి రాఖీ నిన్న ఎందుకు స్కూల్ రాలేదు నేను: Helath బాగాలేక అని చెప్పగా శ్వేత మేడం:హ్మ్మ్ సరే కూర్చో అని చెప్పింది, నేను కూర్చున్న అప్పుడు వరుణ్ శ్వేత మేడం వైపు చూసి నా వైపు చూసి కన్నుకొట్టి నాతో వరుణ్:ఏం ఉంది రా బాబూ చీరలో సెక్సీ figure Ani చెప్పాడు నేను శ్వేత మేడం వైపు చూసా అప్పుడు శ్వేత మేడం కట్టుకొని ఉనా చీర తీసి నా గుండె జళ్ళుమంది,ఎందుకు అంటే అతి నేను తీసి ఇచ్చిన చీర కట్టుకుని ఉంది నేను చూస్తూనే ఉన్నా అప్పుడు శ్వేత మేడం చాలా అందం గా సెక్సీ అందాలను ఆరబోసి ఇంకా అందంగా ఉంది, నేను చూస్తున్న అతి చూసి వరుణ్:ఎంటి రాఖీ చూస్తున్నావ్ అని చెప్పగా మా ఇద్దరి వైపు చూసి శ్వేత మేడం: మీరు ఇద్దరూ ఏం చూస్తున్నారు,హ్ పైకి లేచి నిలబడు ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ చూస్తూ అలాగే నిలబడి ఉన్న,మా పక్కన వచ్చి ఇద్దరి చూసి Note Thisi చూస్తుంది, ఇద్దరూ అందులో ఇది రాయడం లేదు,కోపం తో చూసి వరుణ్ Note Page తీసి చూపిస్తుంది,వడి note తీసుకో వెళ్లి పోయి table మీద పడుకొని వరుణ్ వైపు చూసి కోపంగా చూస్తూ ఉంది ఇద్దరినీ చూసి శ్వేత మేడం:సైట్ వెళ్లి పోయి పటం చెప్పటం మొదలు పెటింది, ఆ రోజు స్కూల్ అయిపోయింది, నేను ఇంటికి వచ్చి పడుకొని ఎదో ఆలోచిస్తున్న అప్పుడే నాకు అమ్మ పుట్టిన రోజు గుర్తుకుతుకు వచ్చింది, నేను అక్కడ నుంచి వెళ్లి శ్వేత మేడం ఇంటికి వచ్చి కాలింగ్ బెల్ కొట్టాను,వరుణ్ కూడా SANA వాల ఇంటిలో నుంచి వచ్చి నాను చూసి వరుణ్:ఎంటి రాఖీ ఇక్కడ అని అడిగాడు నేను:ఏం లేదు శ్వేత మేడం తో Lesson గురించి అడిగి తెలుసు కోవాలి అని చెప్పి వరుణ్: ఒక్ నేను వస్తాను అని చెప్పాడు అప్పుడే శ్వేత మేడం తలుపు తీసింది,మా ఇద్దరినీ చూసి ఎంటి మీరు ఇక్కడ అని అడిగా వరుణ్:మా అత్త ఇల్లు ఇదే అని చూపించాడు శ్వేత మేడం:SANA garu మీ అత్త అని చెప్పగా వరుణ్:అవును అనాడు శ్వేత మేడం:నా వైపు చూసి రాఖీ నువు లోపల రా అని పిలిచింది, నేను వరుణ్ చూస్తున్న శ్వేత మేడం: వరుణ్ ఒక పది నిమిషాలు అత్త ఇంటికి వెళ్లి అని చెప్పగా వరుణ్ చాలా భాధగా అచ్చరాయిచ్యంతో చూస్తూ వెళ్ళాడు నేను శ్వేత మేడం ఇంటికి వెళ్లి పోయా నా వైపు చూసి శ్వేత మేడం:మి అమ్మ చీర కోసం వచ్చావ్ కథ అని చెప్పింది నేను అల చూస్తూ ఉన్న లోపల వెలి పోయింది,తరువాత చీర తీసి నాకు ఇచ్చి వేళ్ళు అనుచేపింది నేను అతి తీసుకుని అక్కడ నుంచి వెళ్లి ఇంటికి వచ్చి అప్పుడు మా అమ్మ నా చేతిలో ఉన్న బాగ్ చేసి ఎంటి ఇది అని ఆడుకింది నేను:అమ్మ నీ కోసం తీసిన చీర అని చెప్పి తనకు ఇచ్చాను,అమ్మ చీర తీసి చాలా భగ ఉంది అని చెప్పి నాకు థాంక్స్ అని చెప్పగా నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్న, నేను నాన్న ఫోన్ చేసి రాత్రి వచ్చే ముందు మంచి Cake తీసుకురండి అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టాను నాన్న కేక్ తీసుకుని వచ్చాడు, అందరు కలిసి తిని టీవీ చూస్తున్న అప్పుడే time 10.

30Pm శ్వేత మేడం నాకు వీడియో call చేసింది,నేను చూసి పైకి వెలి On చేసా శ్వేత మేడం:రెయ్ ఇద్దరూ కలిసి ఏం మాట్లాడారు క్లాసులో నేను:ఏం లేదు మేడం అని చెప్పి శ్వేత మేడం:నువ్వు చెప్తావా లేదా నేను:అంటే వరుణ్ ఈ చీరలో సెక్సీ గా ఉన్నారు, ఏం ఉంది దెంగుతే ఏల ఉంటుంది,అన్నాడు మేడం శ్వేత మేడం: నువ్వు చెప్పచ్చు కథ ఎలా ఉంది అని నాకు గుండె జళ్ళుమంది అనిపించింది, నేను: అంటే a రోజు ఏదో తేలిక అల జరిగిపోయింది,అంటే నాకు ఫస్ట్ టైమ్ లిఫ్ట్ కావడం తో భయం తో అని చెప్పి సరి అన్న శ్వేత మేడం: లిఫ్ట్ కాకపోతే ఎన్ చేసే వడువి , నేను చూసి మలి షాక్ అయ్యాను, శ్వేత మేడం:వరుణ్ అందుకే నా ఎప్పుడు అత్త ఇల్లు చుటూ తిరుకుతునడు,వడి సంగతి ఎంటి అని చెప్పత నేను:మేడం అంటే నాను సేమించర, శ్వేత మేడం: నీకు రెండో సారి ఛాన్స్ తోరికితే ఏం చేస్తావ్,ముందు వరుణ్ సంగతి చిస్త,వాడు నా బోమల్లు Note మొత్తం కిసినదు, అని చెప్పి Note తీసి నాకు కనపడేలా చూపించింది,అతి చూసి నాకు షాక్ అయ్యాను, నేను:ఎంటి మేడం అచ్చు అలానే కిశాడు శ్వేత మేడం:అదే నాకు తెలియడం లేదు అని చెప్పి ఫోన్ కట్ చేసేసింది, ఇంకా నేను ఇందకి వెళ్ళాను తముడి నిద్ర పోయాడు, A రోజు రాత్రి అమ్మ పుతినరోజు కోసం కేక్ కట్ చేసి ఎంజాయ్ చేస్తున్న. నేను తరువాత నా రూమ్ లోకి వచ్చిన పడుకొని ఉన్న కని నిద్ర పట్టడం లేదు, నేను అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉన్న అప్పుడు గాలికి కిటికీ కొట్టుకొని ఉంటే నేను వెలి చేసి కిటికీ ముస్తమని వెళ్ళ అప్పుడు నేను శ్వేత మేడం ఇల్లు వైపు చూసా శ్వేత మేడం ఇల్లు బెడ్రూమ్ కనిపించింది కానీ నాకు సరిగా కనాపడం లేదు,నేను నాన్న రూమ్ లోకి వెళ్లి కెమెరా తీసి వచ్చి కిటికీ నుంచి కెమెరా నుంచి Zoom చేసి చూసాను శ్వేత మేడం పక్కన ఎవరొ కూర్చొని ముద్దులు పెడుతూ ఉన్నాడు, నాకు ఫేస్ సరిగా కనపడటం లేదు, మలి కెమెరా తీసి పెట్టీ చూస్తున్నా…

నేను శ్వేత మేడం ఇంటి వైపు కెమెరా తీసి భగ zoom చేసి చూస్తున్న, అప్పుడు శ్వేత మేడం ఇంకా పక్కన ఎవరో ముద్దులు పెడుతూ ఉంటే,తలుపు తీసి ఎవరో లోపలకి వచ్చి శ్వేత మేడం పక్కన కూర్చుని ఉన్నాడు. నాకు మాత్రం అర్థం కాలేదు.నా రూమ్ లో ఎవరో వస్తున్నారు అని షపాధం విన్నీ కెమెరా తీసి పక్కన పడేసి,నేను వచ్చి నిద్ర పోతునాట్టు పడుకొని చూస్తున్న నాన్న వచ్చి బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళాడు, నాకు అర్దం అయింది,వల్ల రూమ్ లో నీళ్ళు రావడం లేదు అందుకే వచ్చాడు అని , నాన్న అక్కడ నుంచి వెళ్లి పోయాడు,నేను లేచి శ్వేత మేడం ఇంటి వైపు చూసా అక్కడ ఎవరు లేరు, నాకు ఒకటే Confusion అనిపించింది.
శ్వేత మేడం వీడియో call చేసింది, నేను ఎప్పుడూ వీడియో call ఎందుకు అని ఆలోచించి ఫోన్ తీసుకొని పైకి వెలి మాట్లాడను శ్వేత మేడం:రెయ్ నువ్వు ఎప్పుడు మా ఇంటికి రా నీతో పని ఉంది నేను:ఎంటి మేడం Morning వస్తాను శ్వేత మేడం:ఎప్పుడే రా అని చెప్పి ఫోన్ కట్ చేసేసింది. నేను నా రూమ్ లోకి వచ్చి పడుకొని ఉనటుగా setup చేసి అక్కడ నుండి ఎవరికి కనపడ కుండా శ్వేత మేడం వల్ల ఇంటికి వచ్చాను మేడం తలుపు తీసింది నాను లోపల లాగి తలుపు వేసి నా చేయి పట్టుకొని వెళ్ళింది. నాకు గుండె జళ్ళుమంది. అక్కడ వరుణ్ శ్వేత మేడం వల్ల మొగుడు సంపత్ ఉన్నారు సంపత్: రా రాఖీ Welcome Varun నాను చూసి నవ్వుతూ ఉన్నాడు.నాకు మాత్రం అర్థం కావడం లేదు. శ్వేత మేడం సంపత్ పక్కన వెలి కూర్చుని మా ఇద్దరి వైపు చూసి శ్వేత మేడం: సంపత్ నా మొగుడు వీడికి సెక్స్ లో చాలా ఇష్టం అలాగే కోరికలూ కూడా ఎక్కువ అని చెప్పింది నేను వరుణ్ ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ చూస్తూ అలాగే ఉన్న, సంపత్: సరే ఇంకా శ్వేత నీ వల్ల స్టూడెంట్స్ ఇద్దరి తో కలిసి నేను దెంగాలి అని నా కోరిక అందుకే మీరు ఇద్దరూ ఇక్కడ తీసుకు వచ్చాం. నేను వరుణ్ చాలా Achariyam తో ఉన్నాము.సంపత్ పక్కన కూర్చుని టీవీ లో పోర్న్ video Play చేసి చేపించడు Gangbang Video పెట్టాడు, అందులో ఒక అమ్మాయిని ముగురు కలిసి కసి కసిగా దెంగుతున్నారు, అది చూసి నాకు చాలా Achariyam అలాగే ఎదో ఒక కొత్తగా అనిపించింది. నేను శ్వేత మేడం వైపు చూసా నాను చూసి నవ్వుతూ ఉంది. సంపత్ :ఇద్దరినీ రెండు రోజు ముందు చూసా అప్పుడు శ్వేత తో చెప్పాను, శ్వేత:వాళ్ళు నా స్టూడెంట్స్ అని చెప్పింది. సంపత్: నాకు మాత్రం చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. వరుణ్ నేను చూస్తున్న ఒకరిని ఒకరు ,సంపత్ టీవీ ఆఫ్ చేసి ఇద్దరి వైపు చూసి కన్నుకొట్టి సంపత్: ఈరోజు హ్మ్మ్ అని చెప్పగా నాకు వరుణ్ చాలా అచ్చరియమ్ అయ్యింది సంపత్ లేచి శ్వేత మేడం నాను వరుణ్ అందరినీ చూస్తూ పక్కన ఉన్న రూమ్ లోకి తీసుకో పోయాడు…

నేను వరుణ్ సంపత్ శ్వేత అందరు కలిసి రూమ్ లోకి వచ్చిన తరువాత సంపత్ శ్వేత ఇద్దరూ ముద్దులు పెడుతూ ఉంటే నేను వరుణ్ ఇద్దరూ ఒరినొకరు చూస్తున్న అప్పుడే శ్వేత సంపత్ నీ వదిలి వరుణ్ పక్కన నిలబడి ముద్దులు పెడుతూ ఉంది, వాడు భగ కసిగా ముద్దులు పెడుతున్నాడు, సంపత్ తన భాటలు విప్పి పక్కన పడేసి శ్వేత భాటలని కూడా అలాగే వేగంగా విప్పి పక్కన పడేసి సళ్ళు పిసుకుతూ నిపుల్స్ లాగుతూ ఉన్నాడు, శ్వేత: హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఆఆ వరుణ్ ముద్దులు పెడుతూ ఉంటే శ్వేత తన చేతిని తీసి నా పాంట్ మీదనుంచే మోడ్డ పెట్టుకొని బాగా పిసుకుతుంటే,నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది,వరుణ్ కూడా తన భటలూ విప్పి పక్కన పడేసి శ్వేత సళ్ళు పిసుకుతూ ఉన్నాడు, సంపత్,వరుణ్ ఇద్దరూ కలిసి సళ్ళు పిసుకుతూ కసిగా నాలుకని పెట్టీ చప్పరిస్తున్నాడు శ్వేత తల పట్టుకొని బాగా ముద్దులు పెడుతూ ఉంది,నేను కూడా అలాగే ముద్దులు పెడుతూ ఉన్న ఇద్దరు కలిసి ముద్దులు పెడుతూ నాలికతో నాకుతూ ఉన్నా, శ్వేత: ప్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ చ్ సంపత్ వరుణ్ ఇద్దరూ కలిసి సళ్ళు చపరిస్తునారు, శ్వేత: హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ నేను భగ ముద్దులు పెడుతూ అలా కిందికి వెలి పుకూ మేధ వచ్చి రెండు వేళ్ళు పెట్టీ కెలుకుతూ ఉన్న, శ్వేత కసిగా మొలుకుతుంది, తరువాత నేను నా భతలని విప్పి పక్కన పడేసి శ్వేత పుకూ లోపల గట్టిగా వేళ్ళు పెట్టీ కెలుకుతూ ఉంటే, రసాలు కార్చకుంది, వరుణ్ సంపత్ ఇద్దరూ కలిసి పైకి లేచి నిలబడ, నేను వల్ల పక్కన నించునా, శ్వేత ముగుకురి మోడ్డ చూస్తుంది, ఒక్కటి ఒక్కల ఉంది సంపత్ మోడ్డ చిన్నదిగా ఉంది వరుణ్ మోడ్డ నా మోడ్డ ఒకలాగ ఉంది కని నాది కొంచం లావుగా గుండ్రముగా ఉంది, శ్వేత కిందకి వెళ్లి సంపత్ మోడ్డ నోటిలో వేసుకొని భగ భగ చీకుతూ, వరుణ్ నా మోడ్డ భగ చోతోలోకి పట్టుకొని అట్టు ఇట్లు కదిలిస్తుంది వరుణ్: అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ స్ స్ స్ స్ స్ స్ అభ్ సంపత్: శ్వేత నోటిలోకి సంపత్ : టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ అప్పుడే వరుణ్ సంపత్ ఇద్దరూ రసం కార్చేసారు, నేను ఇంకా కార్చలేదు,శ్వేత గట్టిగా పట్టుకుని భగ చిక్కింది, నేను: ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ అని చేతిలోకి మొత్తం రసం కార్చేసా, సంపత్ శ్వేత నీ బెడ్ మీద పడుకోబెట్టాడు తరువాత వరుణ్ అట్టు వైపు నుంచి సళ్ళు పిసుకుతూ వట్టి మధిలోకి మోడ్డ పెట్టుకొని దెంగుతుంటే మోడ్డ నోటికి తకిలేచడు సంపత్ కింద పుకూ మేధ నాలుకను దూరుస్తూ పెదాలతో రాస్తున్నారు శ్వేత,: హ్ హ్ హ్ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అని ములుకితుంటే నేను నా మోడ్డ పెట్టుకొని గట్టిగా శ్వేత నోటిలోకి తీసుకోని.
దెంగుడు ముద్దలు పేటను, నేను: దప్ దప్ దప్ దప్ దప్ దప్ అస్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ దప్ దప్ టాక్ అని దెంగుతున్న సంపత్ భగ పుకూ నాకుతున్నాడు,వరుణ్ సళ్ళు నోటిలో వేసుకొని భగ ముద్దులు పెడుతున్నాడు, నేను నోటికి భగ కసిగా దెంగుతున్న,.. శ్వేత రసం మలి కార్చింది, నేను వెంగం పెంచి దెంగుతూ ఉన్న,అప్పుడు వరుణ్ లేచి వచ్చి శ్వేత పుకూ లోపల నాకుతూ ఆనందిస్తున్నాడు సంపత్ శ్వేత గుద్దలోకి మోడ్డ పెట్టుకొని భగ నెట్టుతున్నాడు , శ్వేత అరవాలేక నా మోడ్డ దెంగిచ్చుకునే ఉంది నేను రసం మొత్తం నోటిలోకి కార్చేసాను, కాసేపు తరువాత సంపత్ గుంద దెంగుకోవడం అపి లేచి ఊపిరి తీసి కుంటున్నాడు, నేను నా మోడ్డ పెట్టుకొని భగ గుందకి లోపల గట్టిగా తోసాను, వరుణ్ కూడా అలాగే పుకూ మేధ మోడ్డ పెట్టుకొని భగ లోపల పెట్టీ దెంగుడు మొదళ్ళు పెట్టాడు, నేను గుందా దెంగుడు మొదళ్ళు పెట్టాను, ఇద్దరూ కలిసి పుకూ గుంధా దెంగుతుంటే, సంపత్ మోడ్డ నోటిలోకి పేటి దెంగుతున్నాడు, వరుణ్: దావ్ దప్ దప్ దప్ దప్ దప్ దప్ దప్ దప్ దప్ దప్ దప్ దప్ దప్ దప్ దప్ దప్ దప్ దప్ అని వేంగం పెచ్చి దెంగుతున్నడు, నేను: టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ టాక్ అని దెంగుతున్న, సంపత్ కూడా నోటిలోకి దెంగుతూ రసం మొత్తం కార్చెసాడు, వరుణ్ కూడా దెంగుకుంటూ వచేలగ ఉంది అని పుకూ నుంచి తీసి నోటిలోకి కార్చెసాడు,నేను కసిగా గంధ దెంగికి లోపలే కార్చేసాను,అల మూడు బొక్కలోకి భగ దెంగమము, అందరు కలిసి ఊపిరి గట్టిగా పీలుస్తూ ఉంటే, సంపత్: నా అస ఇన్నకలి తీరింది, వరుణ్: హ్మ్మ్ అబ్బ నా అసలు మిమల్ని దెంగాలి అని మీ మొగుడు తో దెంగుతాను అని అనుకోలేదు, అబ్బ దెంగులాట SUPER Ani చెప్పా శ్వేత వైపు చూసి కన్నుకొట్టి పక్కన వచ్చి ముద్దులు పెడుతూ ఉన్నాడు, నేను సంపత్ వైపు చూసా ఉన్న,వరుణ్ మలి గుందలో మోడ్డ పెట్టుకొని దెంగుకుడు మొదలు పెట్టాడు, సంపత్ ఇద్దరి వైపు సంపత్:నా వల్ల కాదు ఇంకా మీరు ఆడుకోండి అని చెప్పాడు, నేను అది విన్నీ లేచి పుకూ లోపల గట్టిగా మోడ్డ పెట్టుకొని దెంగుతున్నా,వరుణ్ భగ కసిగా దెంగుతుసళ్ళు పిసుకుతూ ఉన్నాడు, శ్వేత ఇద్దరి దెంగుడు వేగం తట్టుకోలేక పోయింది,అరుస్తుంటే సంపత్ తనీ గురించి పటిచ్కోకుండ నిద్ర పోతున్నాడు, వరుణ్ దెంగుతూ తల పట్టుకొని గట్టిగా కౌగలించుకొని mudhullu పేటి దెంగుతున్నాడు,నేను కూడా దెంగుతూ ఉన్న, వరుణ్ గుందలోకి కార్చాడు శ్వేత సళ్ళు మీద ముద్దులు పెడుతూ కౌగలించుకొని పడుకున్నాడు, నేను పుకూ లోపల గట్టిగా దెంగుతూ ఉన్న నేను: అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అహ్హ అని దెంగుతూ లోపల నుంచి తీసి రసం మొత్తం కార్చాను,శ్వేత నా వైపు చూసి శ్వేత:రెయ్ నువ్వు నీ మోడ్డ భగ నాకు నచ్చింది అని చెప్పి కౌగలించుకొని ముద్దుల్లో మునిగిపోయా పక్కన వచ్చి పుకూ లోపల మోడ్డ పెట్టుకొని పడుకున్న అందరు కలిసి నిద్ర పోయాము, నాకు కాసేపు తరువాత నిద్ర పట్టడం లేదు,నేను లేచి చూసాను,శ్వేత మేడం ఒక్కటే ఉంది , సంపత్ వరుణ్ ఇద్దరూ లేరు,శ్వేత లెప్పి అప్పుడు ఇద్దరూ కలిసి బాత్రూమ్ వైపు చూస్తూ ఉంటే అక్కడ వరుణ్ మోడ్డ పెట్టుకొని బాగా నోటికి పెట్టీ సంపత్ దెంకిచ్చుకుంటునడు, నేను శ్వేత ఇద్దరూ కలిసి చూస్తా ఉన్న, శ్వేత: అయ్యన కోరికను తీర్చుకున్నడు నేను శ్వేత వైపు చూసి అచ్చరియపో శ్వేత:వాల ఇద్దరూ కలిసి ఆడుకుంటున్నారు,మనం కూడా అలాగే ఇద్దరూ కలిసి ఆదుకుంటాం అని చెప్పగా నేను శ్వేత ఇద్దరూ కలిసి ముద్దులు పెడుతూ బెడ్ మేధ వచ్చి తుపటిలోకి యుద్ధం మొదలు పెట్టాను, శ్వేత నేను కలిసి ముద్దులు పెడుతూ పుకూ లోపల గట్టిగా కౌగలించుకొని దెంగుతూ ఉన్న,కాసేపు దెంగించుకొనే ఇంటి Time చూసాను, మార్నింగ్ 5 అవుతుంది.
నేను లేచి నా భాటల్లు వేసుకొని శ్వేతకి ముద్దులు పెడుతూ అక్కడ నుంచి ఎవరికి కనపడకుండా ఇంటికి వచ్చి పడుకున్న అల నిద్ర పోయి లేచి సాన్నం చేసి స్కూల్ వెళ్ళాను,వరుణ్ స్కూల్ వచ్చాడు,కని శ్వేత మేడం మాత్రం స్కూల్ రాలేదు, క్లాస్ రూమ్ మొత్తం చాలా సంతోషంగా ఉంది,నేను వరుణ్ ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ చూస్తూ నవ్వుతూ కుంటునం…

ఆ రోజు స్కూల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ గురించి చెప్పారు, నేను వరుణ్ ఇద్దరు వెళ్లి పోయి సీనియర్ వాళ్ళతో పట్టు జాయిన్ అయ్యాయి, కలిసి ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టాం. నాన్న హోటల్ పని కూడా అయ్యింది, ఓపెనింగ్ కార్యక్రమం చాలా చక్కగా జరిగింది, ఇంకా నేను వరుణ్ తొందరగా లేచి స్కూల్ వెళ్లి ప్రాక్టీస్ మార్నింగ్ చేసి తరువాత క్లాస్ వెళ్లి చదివే వెళ్ళాం, అప్పుడే ఎగ్జామ్స్ గురించి చెప్పగా, మార్నింగ్ ప్రాక్టీస్ సాయంత్రం ఎగ్జామ్స్ కోసం చదువు అభి చెప్పి బిజీ గా ఉంటే, సత్య అమ్మ ఇద్దరు కలిసి ఇంటోలో ఒంటరిగా ఉంటామని నాన్న హోటల్ వెళ్లి పని చేస్తున్నారు, నేను, వరుణ్, సంజన కలిసి శ్వేత మేడం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి చదువు కుంటాం, సరిగా టైమ్ కూడా దొరకడం లేదు, ఆలా నేను కూడా కొంచం సనతో పరిచయమైనా, కొని రోజులు గడిచింది,

మేము ముగ్గురు బాగా ఎగ్జామ్స్ రసం, హాలిడేస్ వచ్చింది టోర్నమెంట్ జరిగింది, మా టీమ్ గెలుపుకు కోసం చాలా బాగా అడిగితే, టీమ్ సెమీ ఫైనల్ వచ్చింది, సెమీ ఫైనల్ అని ఫైనల్ కోసం అందరూ రావచ్చు, కాసేపు తరువాత గెస్ట్ డైరెక్టర్ క్రిష్ గారు వచ్చారు, పేరెంట్స్ అని స్కూల్ స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఉన్నారు సత్య, సంజన, నా అమ్మ నాన్న తమ్ముడు ఉన్నారు, సెమీ ఫైనల్ లో కదా రెండు సారి కప్ గెలిచినా టీమ్ తో మ్యాచ్, కాసేపు తరువాత మ్యాచ్ మొదలు అయ్యింది, వాళ్లు టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ తీసుకున్నారు,మేము బ్యాటింగ్ మొదలు పెట్టి 15ఓవర్ 125/4రన్ చేసాం, నేను -40రన్ చేసాను, వరుణ్ -35రన్ చేసాడు, తరువాత బౌలింగ్ మొదలు అయ్యింది, వాళ్లు బాగా బాటింగ్ చేసారు, లాస్ట్ ఓవర్ 20రన్ కొట్టాలి ఎలాగో బౌలింగ్ కంట్రోల్ గా వేసి 5రన్ తేడాగా గెలిచి ఫైనల్ వెళ్ళాం. ఇంకా ఫైనల్ కూడా మా టీమ్ గెలిచి కప్ కూడా గెలిచాం, అందరూ చాలా ఆనందం పడి టీమ్ కాప్షన్ క్రిష్ గారు చేతులు మీద కప్ తీసుకొని వచ్చి మాతో ఇచ్చారు కాప్షన్ చేతి నుంచి తీసి గ్రౌండ్ మొత్తం తీరుతూ ఆనందం అయ్యింది, నేను అమ్మ నాన్న గలిసి వెళుతుంటే, డైరెక్టర్ క్రిష్ గారు మా వైపు వచ్చి ఆగి నన్ను పిలిచారు, నేను చూసా నాన్న అమ్మ కూడా చూసారు, క్రిష్ గారు నాన్న వైపు చాలా సంతోషం తో నాన్న చేతులు పట్టుకొని భాధగా చూసి మాట్లాడుతున్నారు, నేను చూస్తున, అప్పుడే అమ్మ నాతో అమ్మ :క్రిష్ గారు మీ నాన్న ఇద్దరు మంచి స్నేహితులు చిన్నపుడు నుంచి,నాకోసం అని వదిలి చెన్నై తీసుకొని వెళ్ళాడు, అని చెప్పారు,, వాళ్ళు చాలా ఆనంతంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు, అమ్మ వాళ్ళు మాట్లాడని, వెళ్తాము పాత నేను అమ్మ ఇంటికి వచ్చి చర్మం, సంజన సత్య వాళ్లు కూడా ఇంటికి వచ్చి నాతో మాట్లాడుతూ సంతోషంగా ఉన్నారు, అమ్మ లోపల వెళ్లి పోయి పని చేస్తున్నారు, నేను సత్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను, సత్య సోఫా మీద కూర్చొని టీవీ చూస్తుంది, నేను వెళ్లి పక్కన కూర్చునా, సంజన కోసం అట్టు ఇటు చూసా తాను రూమ్ లో ఉంది, నేను సత్య వైపు చూసి కన్నుకొట్టి చూసా ఇద్దరు అట్టు ఇటు చేసి ముద్దులు పెడుతూ ఉన్న, అప్పుడు సంజన రావటం సౌండ్ విని పక్క పక్కన కుర్చున్నం వరుణ్ ఫోన్ చేసాడు…

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!