చిన్న పద్మా……. 5

హాయ్ ఫ్రెండ్స్. నేనూ పద్మా చెమట తో తడిసిపోయం. పద్మా చెమటకి ఇంకా. సెక్సీ గా వుంది. దాని అక్కడే దెంగాలి అనిపించింది. కానీ టైం చాలా వుంది అని ఆగాను. వెంటనే దాని వెనకనుండి కౌగిలించు కొని గట్టిగా దాని మెడ నీ నాకటం మొదలుపెట్టా ముందు నుండి దాని సళ్ళు గట్టిగా గా పిసుకుతున్న. అది వొదులు అని విడిపించుకుంది. ఇప్పటి దాకా సారి పోలేదా. కొంచెం కూడా రెస్ట్ ఇవ్వావ్వ అని తిడుతుంది. మూడు సవత్సరాలనుండి చూస్తున్న నిన్ను ఎపుడెప్పుడు దెంగ్గుడమా అని ఇపుడు దొరికింది.

మొన్న చేశావ్ కదా అని పద్మా అడిగింది . నేనూ అది ఆత్రుత ఆపుకోలేక నిన్ను దేంగా మొన్న దెంగ్గింది బావుందా e రోజు డెంగ్గింది బాగుందా అని అడిగా. ఏమి సమాధానం చెప్పలేదు. వెట్టనే నే నోట్లో న మోడ్డ పెట్టుకున్నావా చేపటం లేదు అన్న. అది నాకెళ్ళి చుసి మంచం డగరకి వెళ్లి పడుకుంది నేనూ daani నడక చూస్తూ దాని పుత్తి r రోజు దెంగాలి అని మనసులో అనుకున్నా.

వెళ్లి మంచం మీద పడుకొని దాన్ని కౌగలించుకోని లిప్ లాక్ ఇస్తు sallu పిసుకుతున్న నా మోడ్డ మళ్ళీ లేచింది. దాన్ని తొడలకి తగులుతుంది ఎంటి తగులుతుంది అని వెంటనే చెయ్యి పెట్టీ పట్టుకుంది అంతే అమ్మ్మో…… మళ్ళీ లేచిందా అని అన్నది.

నీలాంటి సళ్ళు రాని వుంటే ఎందుకు ఎవదు అని చెప్పి పుకులో వెళ్ళు పెట్టీ గెలుకుతున్న అది గట్టిగా అరుస్తుంది. ఇంకా దాని సళ్ళు చికితు సాంకా నాకుతున్న చీ….e అలవాటు ఎవరు నేర్పించారు అని.. అడిగింది నీలాంటి దాని చూస్తే ఆటో మటిక్ గా అదే వస్తుందే నా నీ నోట్లో న మోడ్డ. అని అన్న చీ ఎంటి e పాడు మాటలు ఏకడ నేరుచునవ్ అన్నది నేనూ ఒకటి అడగనా అనీ అన్న చేపు అనీ నీ మొగుడు నీ పుకు నకుతాడ మోడ్డ చుకుటవా అని అడిగా లేదు నా మొగుడు modda లేస్తే 3 నిమిషాలు. అంతే నీలాగా గంటలు చేయడు అనీ చెపింది.

పద్మా రావే చీకవే అనీ చెప్పి. నోట్లో పెట్ట చాలా బాగా చీకింది. దాని పెదాల చుట్టూ నా సుల్లి పెట్ట రుద్ది. మరీ చికించా. నాకూ వాళ్ళ kavatam లేదు చిన్నగా దాని దాని బొడ్డు చుట్టూ చేతులు తిప్పుతూ దాని నోట్లో దెంగుతున్న.

నేనూ కిందకూ వచ్చి దాని బొడ్లో నాలుకతో పెట్టీ నాకుతున్న సర్గం లో వున్నట్టు వుండి నాకూ చాలా హాయిగా. కాసేపు మళ్ళీ అన్ని చోట్లా చీకి. దాని రెండు కళ్ళు తెరవు ani చెప్పి మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని. దాని పుకు మీద నా మోడ్డ పెట్టీ రుద్ద రుద్ది రుద్ది మోడ్డ లోపలికి పెట్ట. అమ్మ…ammma.. హ్మ్మ్… హ్మ్మ్ హ్మ్మ్… తియ్యి.

. తియ్యి రా….. అనీ గట్టిగా అరుస్తుంది. నేనూ కాసేపు అలానే ఉంచి దాని సంక నాకుతూ ముందుకు నేదుతున్న adi నొప్పి తో కూడిన హ హాయినీ చూస్తోంది. దాని పుకు చాలా టైట్ గా వుంది.. పద్దు ఎన్ని రోజులు అయ్యింది మే అయినా దేంగ్గి నిన్ను 3నెలలు అనీ చేపింది ఇంకా నేనూ చిన్నా ga మొదలు పెట్టి న నా సుల్లి మొత్తం లోపలికి దూరుస్తున్నా అది దాని రెండూ కాళ్ళు వేసి నాన్ను గట్టిగా పట్టుకుంది.

Nenu స్పీడ్ గా దేన్గడం మొదలు పెట్ట. అది గట్టిగా పట్టుకొని అరుస్తూ వుంది రూమ్ లో తపక్…. తాపక్.. అనీ శబ్దాలు అమ్మ.. గట్టిగా.. దేంగారా… ఇంకా గట్టిగా గా హ్మ్మ్… హ్మ్మ్.. నాన్ను గట్టిగా పట్టుకొని కార్చుకుంది….. అల కాసేపు మళ్ళీ చిన్నగా డెంగ్గి.. మళ్ళీ స్పీడ్ గా దెగ్గడం మొదలు పెట్ట… 5స్ట్రోక్ ఇచ్చి దాని నోట్లో నోరు పెట్టీ దాని పుకు లో కర్చేశా……

లేచి టైం చూస్తే 3 అవతుంది. మళ్ళీ అలా కడుక్కొని వచ్చి పడుకుండి పోయం నాకు ఆకలి వేస్తుంది. దాని కి కూడా అలన్ వుంది. తనూ వెంటనే వంట గదిలో కీ వెళ్లి vedi పాలు ఒక యాపిల్ తీసుకొని vachi ఇచ్చింది నేనూ తాగి కొంచెం సేపు రెస్ట్ తీసుకున్న. ఒసే ఇంకో ఒక్కసారి దెంగ్గీ వెళ్ళిపోతా ani చెప్పా అంమోన వల్ల కాదు అని చెప్పి అటు తిరిగి పడుకుంది నేనూ చిన్నగా దాని పుకు నాకుతూ నా మోడ్డ daani చేతికి ఇచ్చా అది పైకి కిందకీ అంట్టు వుంది నా మోడ్ద కి ప్రాణం పోసుకుంది వెంటనే లేచి దాని నోట్లోకి దూర్చా. అది నాన్ను గట్టిగా నెడుతుంది.అయినా నేను వినకుండా నోటిని దెంగుతున్న.

Daani నోట్లో నుంచీ నా మోడ్డ నీ బయటికి తీసి ఉమ్ము ఊమ్ము గా వుంది వెంటనే దాని బోర్లా oaduko బెట్టి దాని పుత్తీ లో పెట్ట అది అమ్మ………… అనీ గట్టిగా అరిచింది నేనూ భయపడ.ఎవరైనా వస్తారేమో అని వెంటనే నేనూ దాని మెడ వెనకకి వొంచి ముద్దు పెట్టుకుంట్టు . మళ్ళీ తీసి ఒక్కసారి పెట్టేసా అది గట్టిగా మంచం పటుకొని ఏడుస్తుంది.

నేనూ చిన్నా గా దెంగుతున్న నేనూ దెంగుతున్నఅంతా సేపు adi నాతో మాట్లాడలేదు. అయిన నేనూ దాన్ని సళ్ళు పిసుకుతూ దాని గుద్దా దెంగుతున్న. మెడ చుట్టూ నాలుకతో నాకుతూ వీపు మొత్తం తడుముతూ దెంగుతున్న అది గట్టిగా పట్టుకొని ఎంజాయ్ చేస్తుంది అలా 45 మింట్స్ డెంగీ దాని గుద్దలొ కర్చేసా… ఇది ఫ్రెండ్స్ నా చిన్న పద్మా కథా దీని కూతురిని ఎలా దేంగా నో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో చెప్తాను మే కామెంట్స్ తెలియజేయండి idi na mail :AVIcreations143@GMail.com

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!