అమ్మ అక్క చెల్లి తో సెక్స్ – Part 2

అలా కొది సేపటికి నేను అక్క మాట్లాడుతూ నిద్ర పోయాము.నాకు ఎందుకో మెలుకువ వచ్చి లేచి టైం చూసా టైం 6 అయింది నేను లేచి అక్కను చూసా అక్క నిద్ర పోతుంది .అక్క అందాలు ఒకోకటి చూస్తున్నా .అక్క బూబ్స్ చాలా పెద్దవి గా ఉన్నాయి .అక్క పూకు మొత్తం హెయిర్ తో ఉంది . నేను : అక్క లే టైం 6 అయింది అన్న అక్క : అపుడే 6 అయిందా అని లేచి నా తిట్టు చూసింది నేను అక్క ను చూస్తూ ఉన్న .అక్క కిందకు చూసింది ఒంటి మీద టవల్ లేదు పూర్తిగా న్యూడ్ గా ఉంది. నేను : అక్క నువ్వు న్యూడ్ లో చాలా సెక్సీ గా ఉన్నావు అక్క అన్నాను అక్క : రేయ్ బయటకు వేళ్ళు అంది నేను : చూడనికి ఏమి లేదు అక్క నేను లేచి అరగంట నుండి చూస్తున్న అన్నా అక్క : అలా చూడటం తప్పు కదా రా అంది నేను : అక్క నిన్న మనం ఎవరు అంటే ఏ అక్క తముడు చేయని పని చేసాము అక్క అని అన్నాను అక్క : సరే గాని చూసింది చాలు గాని వెళ్లి బట్టలు తపో చాలా దూరం వెళ్ళాలి అంది నేను : సరే అక్క అని బయటకు వచ్చి ఆరిన బట్టలు చూసి అక్కకు ఇచ్చాను నేను అక్క ఇద్దరమూ బట్టలు వేసుకొని టెంట్ తీసి బయలు దేరము కొది సేపటికి ఒక వాగు దేగారికి వచ్చాము. అక్క : రేయ్ ఎక్కడ ఎవరు లేరు ఇక్కడనే స్నానం చేదాం అన్ని అంది నేను : నేను సరే అక్క అని అన్నాను అక్క : సరే నువ్వు అటు తిరుగు నేను బట్టలు విపలి అంది నేను : అక్క నిను మొత్తము చూసా కానీ బట్టలు విపి రా అని చెప్పాను నేను అక్క ఇద్దరు నీటి లోకి దిగము నేను మెల్లిగా అక్క డేగరకు వెల్ల అక్క ను డేగరకు తీసుకొని పెద్దల పైన మొద్దు పెట్టుతూ ఉన్న.కొది సేపు మేము అక్కడే సనం చేసి బయలు దేరము. మేము తెచ్చుకున్న ఫ్రూట్ తింటూ బయలు దేరాము. మధ్యాహ్నం 4 కు మాకు ఎండింగ్ పాయింట్ కనపడింది. అక్క : రేయ్ చూడు మనం చాలా దేగార గా ఉన్నాము అని అంది నేను : అవును అక్క అని అన్నాను నేను అక్క స్పీడ్ గా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాము .టైం 6 కళ్ల మేము ఎండింగ్ వెళ్ళాము .మేము అక్కడి నుండి ఇంటికి బయలు దేరము .మేము ఇంటి వెళ్లే లోకి టైమ్ 9 అయింది.బయటనే భోజనం చేసి ఇంటికి వెళ్ళాం .ఇంటికి వెళ్లి ఇద్దరమూ అలసి పోయాం .వెళ్లి ఇద్దరమూ నిద్రపోయము. .మరుసటి రోజు మార్నింగ్ నిను నిద్రలేచాను.లేచి పక్కన చూస్తే అక్క లేదు మెల్ల బయటకు వచ్చ అక్క సోఫా లో ఉంది.సోఫా లో కూర్చొని టీ తగుతింది. నేను : అక్క గుడ్ మార్నింగ్ అన్ని అన్నా అక్క : గుడ్ మార్నింగ్ అని అంది నేను వెళ్లి అక్క పక్క న కూర్చొని అక్క పెద్దల పైన కిస్ పెట్టాను అక్క : రేయ్ ఏంటి ఇంత పోదున అంది నేను : నిను చూస్తూ ఉంటే నాకు ఎపుడు అయి ముద్దు పెట్టాలి అని ఉంది అక్క అని అన్నాను అక్క : రేయ్ అమ్మ ఫోన్ చేసింది .

అమ్మ చెల్లి ఇద్దరు ఒక గంట కల్లా రావచ్చు అంత నువ్వు వల్ల కాడ మన ట్రిప్ గురించి చెప్పకు ఎపుడు అంటే అపుడు నాకు ముద్దు లు పెట్టకు కావాలి అంటే నైట్ రా రూమ్ కి రా ని ఇష్టం వచ్చినట్లు పెట్టుకో అంది నేను : సరే అక్క అని అన్నాను.అక్క నువ్వు ఏ శారి లో బలే ఉన్నావు అక్క అక్క : అవునా రా అంది. అలా కొది సేపు మేము మాట్లాడుతూఉండగా అమ్మ చెల్లి వచ్చారు . అమ్మ : ఎలా ఉన్నారు రా అంది నేను : బాగునము అన్నా .అమ్మ చెల్లి ఎవరి రూమ్ కి వాళ్ళు వెళ్లారు .టైం మధ్యానము అయిది అందరమూ భోజనం చేసి ఎవరి రూమ్ కి వాళ్ళము వెళ్ళాము. నేను నా రూంకి కి వెళ్లి నిద్ర పోయాను .మళ్ళీ నిద్రలేచి చూస్తే టైం 7 అయింది.నేను లేచి రెడి అయి సరికి టైం 8 అయింది .అమ్మ బోజనమ్ కి పిలిచింది.వెళ్లి బోజనమ్ చేసి రూమ్ కి వెళ్ళాము.నేను టైం చూస్తే 9 అయింది అక్క రూంకి 10 కి వెలదము అని అనుకుని వీడియోస్ చూస్తూ ఉన్న మళ్లీ టైం చూస్తే టైం 10 : 30 అయింది .నేను లేచి త్వరగా అక్క రూమ్ కి వెళ్ళాను.అక్క రూమ్ డోర్ ఓపెన్ చేశా అక్క డోర్ లాక్ చేయలేదు .డోర్ ఓపెన్ చేసి అక్క నేను వచ్చినా అన్న అక్క : ఏ రా ఈప్పుడు వచ్చవు అని బెడ్ పైన నుండి లేచి నా దగ్గరకు వచ్చి డోర్ లాక్ చేసింది నేను : ఏంటి అక్క అలా ఉంటావు నువ్వు ఏమి చెప్పావు రోజు ఒకసారి అయిన నా మొడ్డ కొటుతావు అన్నావు అన్ని నా డ్రెస్ మొత్తం విప్పాను. అక్క : రేయ్ డ్రెస్ వేసుకో అంది నేను : నీకు నాకు కొత్త డ్రెస్ తి అక్క నువ్వు కూడా అన్నా అక్క : నేను తీయను నేను నీకు ఇలానే మొడ్ద కొట్టుత అని అంది నేను : అక్క నిను న్యూడ్ గా చూస్తేనే నా లో సెక్స్ కోరికలు ఎక్కువ అయితయి తి అక్క అన్నను అక్క : అందుకే తీయను అంది నేను : నువ్వు ఎలా తీయవవు అని నేను వెళ్లి అక్క కి పెద్దలను జూరుతున్న .కింద నా మోడ్డ అక్క పూకు పొడుస్తుంది.నేను అక్క గుద్దను రొండు చేతులతో ప్రెస్ చేస్తున్న . నా లో అక్క ను దెంగాలి అనే అంతే సెక్స్ కొరికాలు ఎక్కువ అయ్యాయి కొది సేపటికి అక్క కూడా నన్ను గట్టిగా వటువేసుకుంది .నా మోడ్డ ఇంకా గట్టిగా అక్కపూకును పొడుస్తూవుంది.నేను అక్క సరే ని తీసా అక్కను బెడ్ పైకి తీసుకొని వెల్ల అక్క ను బెడ్ పైన పడుకోబెట్టి చిన్నగా జాకెట్ ఊక్స్ తీస్తున్న అక్క ఏమి అనడం లేదు చిన్నగా అని ఊక్స్ తీసి జాకెట్ తీసి పక్కన వేసా అక్క బూబ్స్ ని ప్రెస్ చేయడం మొదలు పెట్ట నాకు స్వర్గం లో ఉనాటు ఉంది.మెల్లిగా నా చేయిని అక్క అండర్ వారే లోకి పోనిస్తున్న అంతే అక్క అక్క : రేయ్ అక్కడ వద్దు అంది నేను : అక్క ఈ ఒకసారి కి అక్క అని అన్నా అక్క : వద్దు పైన కానీ ఏమీ అయిన అంది నేను : సర్ అక్క అని నా మొడ్డ తీసి అక్క రెండు బూబ్స్ మధ్యలో పెట్టి కొట్టడం స్టార్ట్ చేశా ఆ సెక్స్ పొజిషన్ చాలా బాగుంది అక్క : రేయ్ ఇంకా స్పీడ్ గా చెయి అంది నేను : అక్క ని పూకు ఇచ్చి చూడు ఎలా ఉంటుంది అని అన్నా అక్క : ముందు ఇది కానీ రా అంది నేను : అక్క నాకు వస్తుంది అక్క అని అన్నా అక్క : కానీ ఏమీ కాదు అంది నేను : సరే అని స్ట్రోక్ పెంచ అంతే కొది సేపటికి మొత్తం అక్క పెద్దల పైన పడింది అక్క మొత్తం అంత తన నాలుక తో తుడుస్తుంది అక్క : రేయ్ చాలా బాగుంది రా అంది నేను : అక్క ని పూకు ఇవ్వొచ్చు కధ ఇంకా బాగుంటింది అన్నా అక్క : రేయ్ ఏ రా నా పూకు మీద పాడవు .
నా పూకు ను సుఖపెట్టాలి అంటే అది నీవల్ల కాదు రా అంది నేను : ఇచ్చి చూడు అక్క అన్నా అక్క : రేయ్ మంచి ఆంటీ పూకులు సుకుపెట్టుతేనే నా పూకు సుఖపెట్టగలవు అంది నేను : అంటే అన్న అక్క : అంటే ఇపుడు అమ్మ ఉంది అనుకో అమ్మ నాన్న తో దేన్గచుకొని దేగుచుకొని పూకు బాగా ఉంటుంది అందు లో వలకు బాగా అనుభవం ఉంటుంది వాళ్ళను దెంగితే వాళ్ళు ఎలా దెంగితే అమ్మయిని సుఖపెట్టవచ్చు అని నీకు బాగా ట్రయనింగ్ ఇస్తారు .అపుడు నువ్వు నా పూకును సుఖపెట్టవచ్చు అని అంది నేను : అక్క అయితే నాకూ అమ్మ ను దెంగడంలో సాయము చేయి అన్నా అక్క : ఏంటి రా అమ్మను దెంగుతావ అంది నేను : అక్క అమ్మను దెంగాలి అని నాకు ఇప్పుడో నుండి ఉంది అక్క అమ్మనే కాదు నిను చెల్లి ని కూడా అన్న అక్క : ఏంటి రా నువ్వు అనేది నేను: అవును అక్క నాకు సెక్స్ కొరికలి మొదలు అయినప్పటి నుండి నాకు చాలా స్లరు మిమ్మల్ని దెంగాలి అని ఉండేది అన్నా అక్క : అందుకే నా నా పూకు మీదపడ్డావు అని అంది నేను : అవును అక్క నాకు పుకు దెంగాలి అని కోరిక అక్క : నిజం చెప్పాలి అంటే నాకు కూడా పుకు నీతో దేన్గిచుకోవాలి అని ఉంది రా కానీ నేను : కానీ ఏంటి అక్క పద దెంగుతా అన్న అక్క : నువ్వు ముందు ఎవరినైనా దెంగి రా అపుడే నువ్వు నను సుఖపెట్టవచ్చు అంది నేను : ఎవరు ఎందుకు అక్క మన చెల్లి అమ్మను దెంగుతా అని అన్నా అక్క : సరే నీకు నేను హెల్ప్ చేస్తా అని చేపింది నేను : థాంక్స్ అక్క అని అన్నాను అక్క : సరే స్నానం వెలి వస్తా అంది నేను : నేను వస్తా పద అని బాత్రూం కి వెళ్లాను అక్క : రేయ్ అమ్మను ఎలా దెంగుతావు ఏమి ప్లన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అంది నేను : అక్క ఇపుడే కధ అనుకుంది రేపు నుండి చూదాం లే అన్నా .అక్క ఒకసారి అండర్ వారే తి ని పూకును ఒకసారి తకుత దెంగను లే అక్క : సరే అని తీసింది నేను : అక్క మొత్తం అతులే ఉన్నాయి ఉండు అని చెపి అక్క రూమ్ లో ఉన్న టిమీర్ తెచ్చి మొత్తము తీసా అక్క : నా పూకును బలే క్లీన్ చేసావు కాదు అని అంది నేను అక్క పూకు మీద వాటర్ పోసి నీట్ చేసి అక్క పూకు ను నా నాలుకతో తో పూకు మీద రఫ్ చేస్తున్న అక్క రేయ్ నాకు ఏదో లా ఉంది రా అని నా తలను అక్క గట్టిగా పట్టుకుని పూకు మీద రఫ్ చేస్తుంది .ఇక ఇద్దరమూ స్నా చేసి బయటకు వచ్చి డ్రెస్ వేసుకొని నిద్రపోయము. అమ్మ చెల్లి తో సెక్స్ : అక్క వచ్చి నాతో ఎలా అంటుంది అక్క : ఏరా అమ్మను దెంగుతా చెల్లి ని దెంగుతా అని అన్నావు. ఇప్పటికీ వారం అయింది రోజు నా పూకు నాకు తున్నావు తప ఏమి ఏమి లేదు అంది.
నేను :అక్క ఏ రోజు స్పాట్ అన్నాను అక్క : సరే అది చూస్తాం అంది నైట్ అయింది అందరమూ బోజనమ్ కదా కూర్చొని బోజనమ్ చేసి అమ్మతో నేను నేను :అమ్మ నేను నీ రూమ్ లో పడుకుంట ఈ రోజు అన్నా. అపుడు అమ్మ: ఏ రా ఒక 10 డేస్ నుండి నువ్వు అక్క రూమ్ లో పడుకుంటునవు కదా ఇపుడు మళ్ళీ నా రూమ్ లో పడుకుంటఅంటున్నావు అంది నేను : ఏమి లేదు అమ్మ ఊరికే అన్నా అమ్మ : సరే ని ఇష్టం రా అంది నేను నా రూమ్ కి సెక్స్ వీడియోస్ ఆన్ చేసుకొని చూస్తూ ఉన్న అప్పుడు అక్క వచ్చింది . ఏ రా రోజు నా రూమ్ లో పడుకోవ అంది.నేను ఏ రోజు అమ్మ రూమ్ లో పడుకొని అమ్మ దెంగడనికి ట్ర్య్ చేస్తా అన్నా.టైం 10 అయింది .నేను అక్క అమ్మ రూంకి వెళ్లి ఏ రోజు ఎలా ఆగిన అమ్మ కు సెక్స్ కోరికలు పెంచుతా అని నేను అమ్మ రూంకి వెళ్ళాను. నేను : అమ్మ డోర్ తీయి అన్న అమ్మ : వస్తున్న ఉండు అని వచ్చి డోర్ తీసింది నేను : ఏమి చేస్తున్నావు అమ్మ అన్న అమ్మ : ఏమి లేదు రా సెల్ లో సినిమా చూస్తున్నా అంది నేను : పద నేను చూస్తా అని అన్న .ఇద్దరు వెళ్లి బెడ్ పైన పడుకున్నాము. అమ్మ సినిమా స్టార్ట్ చేసింది.కొది సేపటికి ఆ మూవీ లో రేప్ సీన్ వచ్చింది.రౌడి హీరోయిన్ జాకెట్ లాగాడు అపుడు హీరోయిన్ తన చేతలును అడ్డుపెట్టుకుంది అపుడు నేను నేను : అమ్మ సినిమా లో ఎపుడు అబ్బాయిలే ఎందుకు అమ్మాయలిని రేప్ చేస్తారు అమ్మాయిలు చేయరా అన్నా అమ్మ : నీకు ఎందుకు రా అవి ఇక పడుకో చూసింది చాలు కానీ అది నేను : చెపు అమ్మ అని అన్నా అమ్మ : అమ్మ అది సృష్టి ధర్మం రా అంది.చాలు పడుకో అంది. సరే అని నేను పాడుకుంటూనను అని నిద్రపోయినట్లు నటిస్తున్నాను.మెలిగా నా దుప్పటి ని కిందకి దెంపి అమ్మకు కనపకుండా అమ్మను చూస్తూన్న.అమ్మ సినిమ చూస్తూ ఉంది.కొది సేపటికి సినిమా తీసింది.న వైపు తీసింది నేను నిద్ర పోయినట్లు యాక్షన్ చేస్తున్న.అమ్మ సెల్ లో ఏవో సెర్చ్ చేస్తుంది.కొది సేపటికి వీడియో పెట్టింది చూస్తే నాకు షాక్ అమ్మ సెక్స్ వీడియోస్ చూస్తుంది .నాకు అర్థం కాలేదు అమ్మ కు ఇవి ఎక్కడివి అని ఏమి అయిన నాన్న వచ్చినపుడు అమ్మ కు వీడియోస్ ఏకీచాడు ఏమో అనుకున్నా. అమ్మ వీడియోస్ చూస్తూ తన చేతిని తీసుకొని కిందకు పెట్టి రఫ్ చేసుకుంటుంది. అయితే అమ్మ ను దెంగడం చాలా సులువు అనుకున్నా.కొది సేపటికి అమ్మ పక్క కు తిరిగి చూస్తుంది నేను లేచాను.అమ్మ వీడియో లో నిమగ్నమయ్యారు నేను లేచిన సంగతి కూడా గమనియా కుండా కొద్దీ సేపు కింద బూబ్స్ ని ప్రెస్ చేస్తూ సౌండ్ చేస్తూ ఉంది .
నేను : అమ్మ ఏమి అయింది సౌండ్ చేస్తూ రఫ్ చేస్తూ పైన ప్రెస్ చేసుకుంటునవు అన్నా అలా అనా లేకే అమ్మకు లేచి కూర్చుంది అమ్మ : నువ్వు ఉండవు కదా మార్చి పోయా అంది చినగా నేను : ఏమి మర్చిపోయావు అని అన్నా. అమ్మ : ఏమి లేదు లే రా ఇక్కడ కొదిగా జిల పుటినట్లు ఉంటే రఫ్ చేశా అంది నేను : ఎంతసేపు 15 నిమి లా అన్న అమ్మ : అక్కడ అంతే రా నాకు అంది నేను : అయితే ఉండు అని నేను అమ్మను బెడ్ పైకి తోసి అమ్మ ఇక్కడే కదా అని అమ్మ పూకును రఫ్ చేస్తున్నా అమ్మ : రేయ్ వదు అంది నేను : ఉండు అమ్మ అని చాలా స్పీడ్ గా అంటూ ఉన్న అమ్మ చిన్నగా సౌండ్ చేస్తూ ఉంది అమ్మ కు కూడా బాగానే ఉంది అనుకోని అమ్మ బూబ్స్ ని కూడా ప్రెస్ చేయాడాం మొదలు పెట్టా అమ్మ ఏమి అనడం లేదు . అలానే చూస్తూ ఉన్న అమ్మ : చాలు లే నా జిల తగింది ఏ రోజుకు చాలు అంది నేను : ఒక అమ్మ అని అన్న అమ్మ : రేయ్ నువ్వు నా బంగారు కొడుకు వూ రా అని పెద్దల పైన ముద్దు పెట్టింది నేను : ఇది చాలా బాగుంది అమ్మ నేను నీకు పెట్టనా అని అన్న అమ్మ : నీకు ఎపుడు కావాలి అంటే అపుడు పెట్టుకో అంది . నేను : సరే అమ్మ అని ముద్దు పెట్టాను. అమ్మ : సరే నువ్వు పనుకో అంది నా మొడ్డ ఫూల్ ఫామ్ లో ఉంది.అమ్మ కి నా మొడ్డ రుచి చూపెట్టాలి అని అనుకున్న .అప్పుడు [button color=”pink” size=”medium” link=”http://www.telugusexstories.cc/sex-stories-in-telugu-amma-chelli-tho-sex/” icon=”” target=”false”]Continue Reading >>[/button]

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!