సుకన్య, దీప, మధ్యలో సూర్య

సుకన్య ఎత్తులని హత్తుకుని పడి పోయి ఉన్న సూర్య నిక్కరు జిప్ ని తీస్తుంది దీప. లోపలి నుండి నాగు మాదిరి లేచిన అతని అంగం యొక్క బలం చూసి నోరు వెల్ల బెట్టుకుని శిలా ప్రతిమలయి పోతారు ఇద్దరూ. తొమ్మిది అంగుళాల పొడవు సుమారు రెండు నుండి మూడు అంగుళాల చుట్టు కొలతతో బండలని పిండి కొట్టే ఉలి మాదిరి ఉంది ఆ పురుషాయుధం.

దీపకి నోరు ఊరి పోయింది లాలాజలం తో అతని ఆయుధం చూసే సరికి. ఆమాంతం తన నోటిని తెరిచి దానిని లోపలి తీసుకుంది. ఎర్రని, మంద మయిన ఆమె పెదవులు దాని చుట్టూ ఒరుసుకుంటూ లోపలి నాలిక మెత్తగా దాని కొస చీలిక కేసి టిక్లింగ్ చేస్తూ చాకొలేట్ ఐస్ ఫ్రూట్ ని చీకి నట్టు చీక సాగింది ఆత్రం గా. ఎన్నడూ ఆ స్పర్స ని ఎరగని సూర్యకి జి..వ్వు… మనింది ఒక్క సారిగా…’ఆ… హ్….. అంటూ కళ్ళు మూసుకుని ఆమె నోటిలో బిర్రుగా ఎగిరెగిరి పడుతున్న తన ఆయుధం స్పర్శా సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ నడుముని పైకి ఎగరేయ్య సాగాడు.

సుకన్య, దీప, మధ్యలో సూర్య అంతవరకూ దీప నే చూస్తున్న సుకన్య ఆగలేక పోయింది. టక టక సూర్య షర్ట్ బటన్ లు విప్పేసింది. తన రవిక హుక్స్ తప్పించేసింది.. లోపల బ్రా హుక్స్ తెంచినంత పని చేసి ఊడ దీసి దూరంగా విసిరేసింది. అంత వరకూ చాలీ చాలని ఆ గుడ్డ ముక్కలో నిండుగా పొంగుతున్న ఆమె పొంకాలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసి పడ్డాయి. బ్రా టైట్ అయిందేమో ఆమె ముచికలు నలిగి నట్టు అయి ఉన్నాయి ఎర్రగా… పింక్ రంగు ముచికలు వాటి కొనలో సూది మొన అంత రంద్రాలు సూర్య ముఖానికి దగ్గరగా అగుపించే సరికి మోహం వెళ్ళు వెత్తింది అతనికి.

సుకన్య మనసులో వెళ్ళు వెత్తుతున్న కామాగ్ని కి ఆమె బంగారు వెన్న ముద్దల కొనలు మొన తేలుతున్నాయి మడతలని సరి చేసుకుంటూ ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ. ఆ ముచికల కొనలు సూర్య ముఖానికి వాడిగా గుచ్చుకుంటున్నాయి. వాటిని తన ముఖానికి హత్తుకుంటూ వాటి మెత్త దనాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఆమె గులాబీ రంగు ముచికలని తన పంటి కిందకి తీసుకుని కొరుకుతూ చప్పరిస్తూ రెచ్చి పొయ్యాడు సూర్య.

కింద దీప ఇవేమీ పట్ట నట్టు ఎన్నడూ దొరకని పెన్నిధి ఆరోజు దొరికి నట్టు చాలా కాన్సంట్రేషన్ గా అతని గడ ని కుడుస్తుంది. ఆమె నోటిలో అది ఇంకా ఊపిరి పోసుకుంటూ పెద్దది అయిపోతుంది. ఆమె ఎంగిలి దాని చుట్టూ అభిషేకం చేస్తుంది. ఇంతలో పూర్తిగా వివస్త్ర అయిన సుకన్య ఇసుక తిన్నెల లాంటి తన పిర్రలని ఆ సోఫా మీద నుండి పైకి లేపి సూర్య తలని సోఫా లో ఆనించింది. పూర్తి నగ్నం గా తన ఎదురుగా దర్సన మిచ్చిన సుకన్య ని చూసి పిచ్చెక్కి పోయింది సూర్య కి.పాల రాయి రంగుతో ఎక్కడి కొవ్వు మాడం అక్కడ సరిగ్గా అమరి పూల తోట లాగుంది సుకన్య. రబ్బరు బంతుల మాదిరి ఇంతింత లావు బలుపులూ, వాటి పైన పింకు రంగులో తను ఇప్పటి దాకా చప్పరించగా తన ఎంగిలి తో మెరుస్తున్న ముచికలూ వాటి బరువుకి కింద సన్న బడ్డ నడుమూ ఆ నడుముని లేపి ఉంచడానికి అన్నట్టు కింద విశాలం గా పరుచుకుని ఉన్న ఆమె ఉపస్తు,తొడలు, తొడల మధ్య నిలువు పెదవులూ స్పష్టం గా కనిపించాయి సూర్యకి.

నేరుగా తన కాలిని సోఫా పైన వేసి బిళ్ళ ని సూర్య ముఖాని కేసి జరిపింది సుకన్య. గుప్పు మని కొడుతున్న మదపు వాసన నాసికాలని అదర కొడుతుంటే ఆమె తొడల మధ్య గని ని చూసాడు సూర్య. ఉబ్బెత్తు గోధుమ రంగు పెదవులు కేకు ముక్క మాదిరి అనిపించాయి అతనికి. రెమ్మల మధ్య చీలిక లో తన నాలికని పెట్టాడు. అప్పటికే కొంచెం రసాలు ఊరి ఆ చెమ్మ అతని నాలిక కి వెగటుగా అనిపించింది. కానీ ఏదో సుఖం అతని తనువంతా ఆవరించి ఏదీ తెలియ కుండా చేస్తుంది.

కింద దీప పెదవుల మధ్య తన ఇనప గూటం, పైన జ్యూసీ పాకం లాంటి రసాల మధ్య తన నాలిక ఆడుతుంటే ఒకే సారి ఇద్దరు అరేబియన్ గుర్రాల లాంటి ప్రౌఢ లు తన మీద పడి ఇలాంటి సుఖాన్ని ఇస్తుంటే శరీరం అంతా గాలిలో తేలి పోతున్నట్టు ఉంది. మనసంతా అంతు లేని కోరిక ఎగిసి పడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. చక… చక్.. తన నాలికని ఆమె రెమ్మల మధ్య లోపలి కి తోస్తూ మళ్ళీ బయటికి తెస్తూ లోపల అతని గరుకు నాలిక కొన ఆమె క్లిటోరస్ ని పొడుస్తుంటే ఆ సుఖాన్ని ఓప లేని సుకన్య..

‘స్స్… హా.. నా రాజా…. నీ నాలికే ఇలా ఇరగ దీస్తుంటే నీ గూటం నాలో దిగేసుకుని దంచు కోవాలని ఉందిరా…ఆ..హ….హ…హా….’ అంటూ తన పిరుదులని కిందకీ పైకీ ఆడిస్తూ రెచ్చి పోతుంది సుకన్య. ఆమె బరువయిన చను కట్టుని తన రెండు చేతులతో ఒడిసి పట్టుకుని పిసుకుతూ తన నాలికని ఆమె లోపలి కి బయటికి ఆడిస్తూ కింద నడుము ని దీప నోటి లోకి ఆడిస్తూ ఒకే సారి కదిలి పోతున్నాడు సూర్య.

సుకన్య, దీప, మధ్యలో సూర్యసుకన్య, దీప, మధ్యలో సూర్య ఇదంతా ఒక కంటా గమ నిస్తున్న దీప కూడా ఒక్క నిమిషం అతని దుంప ని వదిలి చీరనీ, లంగానీ, రావికనీ, లోపల బ్రానీ, పాంటీని వరుసగా విప్పేసి సూర్య ముందుకు వచ్చి నిలుచుంది. సుకన్య తో పోల్చుకుంటే దీప అంత పాల రాయి రంగులో ఉండదు గానీ, ఆమె కూడా తెలుపే… మాంచి షేపులో బరువుగా కిందకి వాలి ఉన్న ఆమె ఎత్తులూ, వాటి కింద చదునుగా ఉన్న పొట్ట మధ్యలో సుడులు తిరిగిన బొడ్డు, కింద తొడల మధ్య తొడిమె కొంచెం కనిపిస్తూ .
. ఒంటి మీద రోమాలు నిక్క బొడుచుకున్నాయి సూర్యకి. లేచి కూచున్నాడు సూర్య సోఫా మీద సుకన్యని మృదువుగా వెనక్కి నెట్టి.

సుకన్య, దీప పక్క పక్కన నిలుచుని ఉన్నారు నగ్నం గా.. సూర్య ఎదురుగా…సోఫాలో. అతని మొల దగ్గర లేచి నిలబడి సీలింగ్ ని చూస్తుంది అతని మగ తనం. దాని కేసి ఆశగా చూస్తూ పెదవులు తడి చేసుకుంటూ. ముగ్గురి దేహాలూ కాల్చిన ఇనప కమ్మీల మాదిరి ఉన్నాయి కామ దాహం తో. ఒకరిని మించిన అందం తో తన ఎదురుగా నిలబడి ఉన్న ఇద్దరు ప్రౌదల ఒంపు సొంపులు కుర్ర వాడయిన సూర్యకి పిచ్చేక్కిస్తున్నాయి.

దీప పెదవులు, సుకన్య బుగ్గలు, దీప బరువయిన మామిడి పళ్ళ సైజులో ఉన్న సల్లు, సుకన్య పాలరాయి ఫుట్ బాల్ షేపులూ, దీప సుడులు తిరిగి రూపాయి కాసంత చుట్టు కొలతతో లోపలికి పోయి ఉన్న బొడ్డు, సుకన్య పట్ట మీదే నిలువుగా కనపడుతున్న బొడ్డు, వాటి కింద ఇసుక తిన్నేలని మరిపిస్తున్న ఇద్దరి పిరుదులూ, అరటి బోదెల మాదిరి నున్నగా మెరిసి పోతున్న తొడలూ, వాటి మధ్య నిలువు చీలిక ఒకరిది జున్నుముక్క అయితే ఇంకొకరిది పాల కొబ్బరి చెక్క. చూస్తుంటే తడి ఆరి పోతుంది సూర్యకి. ఏమి చెయ్యాలో పాలు పోవడం లేదు.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!